Organigram

Nacionalnega inštituta za javno zdravje

SVET ZAVODA
Generalni direktor
Strokovni direktor

Operativni center NIJZ za krizno upravljanje

Urad direktorja
Sektor ekonomike
 • Finančno-računovodska služba
 • Služba za nabavo
Strokovni svet
Sektor za splošne zadeve
 • Pravno-sistemska služba
 • Kadrovska služba
Sektor za investicije, varnost in vzdrževanje
Centri/službe po dejavnostih
Center za proučevanje in razvoj zdravja
 • Oddelek za kronične nenalezljive bolezni in poškodbe
 • Oddelek za tvegana vedenja
 • Oddelek za promocijo zdravega življenjskega sloga
 • Oddelek za razvoj programov za varovanje in krepitev zdravja
Center za nalezljive bolezni
 • Oddelek za spremljanje nalezljivih bolezni
 • Oddelek za pripravljenost in odzive na grožnje za nalezljive bolezni
 • Oddelek za cepljenje
 • Oddelek za bolnišnične okužbe, HIV/SPO, uporabo antibiotikov in protimikrobno rezistenco
 • Oddelek za raziskovanje in razvoj na področju nalezljivih bolezni
Center za zdravstveno ekologijo
Center za zdravstveno varstvo
Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja
 • Oddelek za integrirano preventivo kroničnih bolezni pri odraslih
 • Oddelek za zdravje otrok in mladostnikov
Center za zgodnje odkrivanje raka
 • Oddelek za Program Svit
 • Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Center za informatiko v zdravstvu
 • Oddelek za eZdravje
 • Oddelek za IKT podporo
 • Oddelek za razvoj informacijskih sistemov
Zdravstveno podatkovni center
 • Oddelek za zagotavljanje podatkov
 • Oddelek za metodologijo in državno statistiko
Center za duševno zdravje
 • Oddelek za duševno zdravje
 • Oddelek za upravljanje Nacionalnega programa duševnega zdravja
Center za komuniciranje
 • Oddelek za zunanje komuniciranje
 • Oddelek za notranje in projektno komuniciranje
Center Šola javnega zdravja
 
Služba za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost
 
Služba za preskrbo s cepivi
 
Služba za nevladne organizacije
 
Območne enote
OE Celje
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Kranj
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Koper
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Ljubljana
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Maribor
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Murska sobota
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Nova Gorica
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Novo mesto
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
OE Ravne na Koroškem
 • Enota za nalezljive bolezni
 • Enota za nenalezljive bolezni
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno