dobre prakse

Platforma za izmenjavo dobrih praks

Dobrodošli na spletni platformi za izmenjavo dobrih praks Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ne spreglejte
Najnovejše

Namen Platforme za izmenjavo dobrih praks NIJZ je služiti kot osrednje spletno stičišče za izmenjavo uporabnih znanj na področju vrednotenja javnozdravstvenih intervencij v Sloveniji. S pomočjo platforme želimo različnim organizacijam, javnim in zasebnim financerjem kot tudi uporabnikom in širši zainteresirani javnosti nuditi usmeritve za načrtovanje, izvajanje ter nadgradnjo intervencij na področju javnega zdravja kot tudi druge uporabne informacije s področja varovanja in krepitve zdravja, preprečevanja bolezni in podaljševanja ter izboljševanja kakovosti življenja. Strokovna skupina evalvatorjev NIJZ s sistematičnim pristopom intervencije ovrednoti z različnih vidikov od načrtovanja in razvoja intervencije do izvajanja in vrednotenja uspešnosti, učinkovitosti, vključno z rezultati in učinki ter poda predloge za izboljšave in nadgradnjo. Prepoznavanje kakovostnih in učinkovitih od neučinkovitih ali celo škodljivih intervencij je namreč ključen korak za prispevanje k povečevanju zdravja prebivalcev v držav, ne da bi pri tem poglabljali neenakosti v zdravju.

Strokovno skupino evalvatorjev NIJZ za vrednotenje javnozdravstvenih intervencij sestavljajo:
dr. Sandra Radoš Krnel, dr. med.
asist. Matej Vinko, dr. med., spec.
Tina Lesnik, dr. med., spec.
Mateja Jandl, dr. med., spec.
prof. dr. Tanja Kamin, dipl. kom.
doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med., spec.
viš. pred. Ada Hočevar Grom, dr. med., spec.
viš. pred. dr. Maja Roškar, univ. dipl. psih.

Kontakt:
dr. Sandra Radoš Krnel, dr. med. – sandra.rados-krnel@nijz.si
Gorazd Levičnik, dipl. san. inž. (UN) – gorazd.levicnik@nijz.si

save-2-3

O platformi za izmenjavo dobrih praks

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo po večletnih prizadevanjih leta 2020 z namenom uvedbe sistematičnega spremljanja intervencij s področja javnega zdravja ter prepoznavanja in izbire dobrih praks v Sloveniji izoblikovali ‘Merila za vrednotenje intervencij s področja javnega zdravja’. Publikacijo je pripravila Posvetovalna skupina za razvoj platforme za izmenjavo primerov dobrih praks NIJZ, ki jo sestavljajo različni strokovnjaki s področja javnega zdravja. Skupina je leta 2021 pričela z vrednotenjem prvih intervencij, ki so bile v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja podprte s strani Ministrstva za zdravje. Ker je večina intervencij na področju javnega zdravja v Sloveniji finančno podprta z državnimi sredstvi, je njihovo ustrezno vrednotenje ter prepoznavanje najbolj uspešnih in učinkovitih intervencij ključnega pomena za učinkovito porabo javnih finančnih virov. V letu 2022 smo tako po vzoru različnih evropskih ter drugih mednarodnih javnozdravstvenih portalov tudi na NIJZ pričeli razvijati slovensko verzijo platforme za izmenjavo t.i. »dobrih praks«, ki s posodobitvami v  letu 2023 prehaja v polno funkcionalnost.

save 3

Oddaja nove intervencije v postopek vrednotenja

Na tem zavihku najdete vse potrebne informacije v zvezi z oddajo intervencij, metodologijo ter postopkih vrednotenja.

V presojo se lahko odda samo intervencije, pri katerih je bilo že narejeno vrednotenje potreb, procesov in/ali učinkov v skladu z Merili za vrednotenje intervencij na področju javnega zdravja za namen prepoznavanja in izbire primerov dobrih praks (dostopna na dnu tega spletnega zavihka). Za posredovanje intervencije ter v primeru morebitnih vprašanj se obrnite na elektronski naslov sandra.rados-krnel@nijz.si.

Merila za vrednotenje intervencij so razvrščena v tri ravni, in sicer na: (1) izključitvena, (2) osnovna ter (3) dodatna merila. Gre za tri zaporedne ravni meril, ki so sestavljene iz 10 kategorij, ki vsebujejo skupno 56 podmeril. Vsaka intervencija je ocenjena na način, da evalvatorji podmerilom podajo eno izmed številčnih vrednosti od 1 do 5.

Posamezna raven meril k skupni oceni prinese različen delež (izključitvena merila k skupni oceni prinesejo največ 30 %, osnovna merila največ 50 % in dodatna merila največ 20 %).  Posamezne poskupine meril so pri ocenjevanju glede na pomembnost različno utežene.

Naziv “dobra praksa” prejmejo intervencije, ki so dosegle oceno vsaj 80%. Intervencije, ocenjene z 90% in več, pa prejmejo naziv “najboljša praksa“.

kronološko zaporedje vrednotenih intervencij

Vrednotene intervencije

Na tem zavihku lahko najdete vse programe oz. intervencije, ki so bile ovrednotene s strani strokovne skupine evalvatorjev NIJZ za vrednotenje javnozdravstvenih intervencij.

Naslov intervencije: Martin Krpan
Področje: Alkohol, tobak
Ciljna skupina: Osnovnošolci (tretja triada)
Izvajalec: Mladinska zveza Brez izgovora
Evalvacija NIJZ: 2022
Število doseženih točk: 65 od 100

Naslov intervencije: Aktivisti brez izgovora
Področje: Alkohol, tobak, konoplja
Ciljna skupina: Srednješolci (1. – 4. letnik)
Izvajalec: Mladinska zveza Brez izgovora
Evalvacija NIJZ: 2022
Število doseženih točk: /

Naslov intervencije: Alkohol = sprememba življenja
Področje: Alkohol
Ciljna skupina: Osnovnošolci (tretja triada)
Izvajalec: VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje
Evalvacija NIJZ: 2022
Število doseženih točk: 80 od 100

Naslov intervencije: Heroji furajo v pižamah
Področje: Alkohol, varnost v cestnem prometu
Ciljna skupina: Mladostniki in mladi odrasli (12-15, 15-29 let)
Izvajalec: VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje
Evalvacija NIJZ: 2022
Število doseženih točk: 83 od 100

Naslov intervencije: Še vedno vozim, vendar ne hodim
Področje: Alkohol, varnost v cestnem prometu
Ciljna skupina: Mladostniki in mladi odrasli (12-15, 15-29 let)
Izvajalec: VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje
Evalvacija NIJZ: 2021
Število doseženih točk: 89 od 100

portali dobrih praks logo

Sorodni javnozdravstveni portali

Platforme za izmenjavo dobrih praks s področja javnozdravstvenih intervencij lahko v različnih izvedbah najdemo tako na nivoju Evropske unije kot tudi v različnih državah članicah EU ter drugod po svetu. Na spodnjih povezavah lahko si lahko ogledate primerljive mednarodne javnozdravstvene portale.

DG-SANTE
Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost hrane

EMCDDA
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

RIVM
Nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje

BZgA
Nemški Zvezni center za zdravstveno vzgojo

SPF
Francoska Agencija za javno zdravje

UC-UCI
Ameriška Univerza v Koloradu Boulder

Health Canada
Kanadska javnozdravstvena agencija

SAMHSA
Ameriška Uprava za zlorabo substanc in storitve duševnega zdravja

LPR
Nemški Državni svet za preventivo dežele Spodnje Saške

HZJZ
Hrvaški Zavod za javno zdravstvo

Prepoznani primeri dobrih praks

V tem delu portala izpostavljamo ovrednotene intervencije na področju javnega zdravja, ki so bile znotraj svojih tematskih področij in družbenih okolij s strani Strokovne skupine evalvatorjev NIJZ prepoznane kot ene izmed najbolj uspešnih in učinkovitih v slovenskem prostoru. S klikom na spodnje povezave si lahko preberete več o posamezni intervenciji.

Še vedno vozim, vendar ne hodim

Intervencija je dosegla 89/100 točk in je prepoznana kot primer dobre prakse

Heroji furajo v pižamah

Intervencija je dosegla 83/100 točk in je prepoznana kot primer dobre prakse

Alkohol = sprememba življenja

Intervencija je dosegla 80/100 točk in je prepoznana kot primer dobre prakse

Publikacije

Publikacije iz področja

Preverite izdane publikacije s področja vrednotenja intervencij.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno