Platforma za izmenjavo dobrih praks

Evalvacija intervencije ‘Aktivisti brez izgovora’

Platforma za izmenjavo dobrih praks

Intervencija, ki jo na področju alkoholne problematike, tobaka in konoplje izvaja Mladinska zveza Brez izgovora, je bila vključena v proces vrednotenja, a se zaradi določenih ugotovljenih pomanjkljivosti ne uvršča med prepoznane dobre prakse.

Zadnje posodobljeno: 23.04.2023
Objavljeno: 23.04.2023

Naslov intervencije: Aktivisti brez izgovora
Področje: Alkohol, tobak, konoplja
Ciljna skupina: Srednješolci (1. – 4. letnik)
Izvajalec: Mladinska zveza Brez izgovora
Evalvacija NIJZ: 2022
Število doseženih točk: /

Pri intervenciji ‘Aktivisti Brez izgovora’ gre za kompetenčni model, katerega glavni cilj je, da mladi, ki se priključijo Mladinski zvezi, preko udeležbe na usposabljanjih, izvajanja aktivnosti in sodelovanja na lokalnih projektih, v časovnem obdobju treh let pridobivajo različne kompetence. Namen je, da je čim več mladih zmožnih kritično vrednotiti svojo okolico, predlagati rešitve in nato tudi ukrepati, in pa znati pridobljeno znanje prenašati naprej. Program tako skuša ustvarjati proaktivne in odgovorne državljane, po drugi strani pa tudi gradi svojo bazo aktivistov, ki izvajajo aktivnosti znotraj organizacije. Program sestoji iz sedmih sezon (ena sezona traja pol leta), namenjen pa je srednješolcem od 1. do 4. letnika. Prva sezona je po pripravljalne narave, druga, tretja in četrta so vsebinsko obarvane z različnimi področji (tobak, alkohol, konoplja), naprej pa sezone niso več definirane po tematikah, teveč so bolj vezane na medsebojne vloge (tutorji, pomočniki, mladinski voditelji v lokalnih enotah). Za vsebinsko področje se lahko na tej stopnji ‘mladi aktivisti’ odločajo sami. Vsako leto potekata tudi zimsko in spomladansko vrednotenje aktivnosti, uvodni vikend ter poletni tabor. Kriterij za napredovanje sodelujočih po sezonah je prisotnost. Po končanem programu imajo aktivisti dve možnosti, in sicer se lahko usposobijo za trenerje osebnih veščin, z organizacijo pa lahko ohranijo stik tudi preko vsebinskega sodelovanja. Prednost programa je, da so udeleženci vanj vključeni daljše časovno obdobje, in to v zelo kritičnih letih svojega odraščanja. Program temelji na medvrstniškem izobraževanju, ki ima med drugim pozitivne učinke tudi na same izvajalce, v tem primeru torej aktiviste. Z udeležbo na usposabljanjih in ostalih dogodkih ter z aktivnim sodelovanjem pri aktivnostih mladi pridobijo nova znanja ter številne kompetence, ki jim pomagajo na zdravi in odgovorni poti odraščanja. Preko večletne vključenosti v program tako mladi ponotranjijo stališča zdravega življenjskega sloga, postanejo kritični glede sveta okoli sebe in sposobni prevzemati pobude za spremembe. Poleg usvojenih kompetenc in znanja pa program ponuja mladim tudi številne priložnosti za druženje in zabavo v zdravem okolju, kar je pomembno za ohranjanje motivacije in sproščenega vzdušja v organizaciji.

Med procesom vrednotenja intervencije s strani NIJZ je bilo ugotovljeno, da intervencija ne izpolnjuje enega izmed izključitvenih podmeril, in sicer »Opredelitve kazalnikov za procesno vrednotenje in vrednotenje učinkovitosti ter uspešnosti«. Glede na izključitvena merila, ki določajo, da so osnovni pogoji za vrednotenje posamezne intervencije to, da intervencija upošteva merila vsebinske ustreznosti in etičnih načel, je oblikovana po ključnih elementih in utemeljena s teorijo in dokazi, intervencije nismo mogli vključiti v proces celostnega vrednotenja za primer dobre prakse. Manjkajo namreč ključni elementi intervencije, kot so opredelitev kazalnikov za procesno vrednotenje in vrednotenje učinkovitosti ter uspešnosti, posledično pa je pomanjkljivo in neustrezno tudi vrednotenje doseženih učinkov intervencije. Zatorej je bilo s strani NIJZ izvedeno zgolj opisno vrednotenje intervencije po posameznih skupinah meril, s čimer se je lahko nosilcem intervencije podalo čim bolj natančne napotke za izboljšave.

Več o platformi za izmenjavo dobrih praks NIJZ najdete tukaj.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno