Platforma za izmenjavo dobrih praks

Evalvacija intervencije ‘Alkohol je sprememba življenja’

Platforma za izmenjavo dobrih praks

Intervencija, ki jo na področju alkoholne problematike izvaja Zavod VOZIM, je bila prepoznana kot primer dobre prakse.

Zadnje posodobljeno: 20.04.2023
Objavljeno: 20.04.2023

Naslov intervencije: Alkohol = sprememba življenja
Področje: Alkohol
Ciljna skupina: Osnovnošolci (tretja triada)
Izvajalec: VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje
Evalvacija NIJZ: 2022
Število doseženih točk: 80 od 100

Intervencija ‘Alkohol = sprememba življenja’ je usmerjena v preprečevanje prve rabe alkohola in sprejemanje zdravih odločitev predvsem med zadnjo triado osnovnošolcev, s fokusom na devetošolcih. Program med mladostniki promovira zdrav življenjski slog. V izvedbo programa so vključeni mladi aktivisti/mladinski delavci ter mladi invalidi s poškodbo hrbtenjače – poškodovanci zaradi nesreče, ki ji je botroval alkohol ali nespametna odločitev. Slednji se v program vključujejo z namenom socialne rehabilitacije, pridobivanja kompetenc znanj in veščin s področja mladinskega dela, preventive na področju alkohola ter spodbujanja zdravega življenjskega sloga in sprejemanja zdravih odločitev med mladostniki ter so skupaj z mladimi aktivisti/mladinskimi delavci soizvajalci delavnic za mladostnike.

Evalvacija intervencije s strani NIJZ je pokazala, da program deluje kot podpora nacionalnim programom na področju preprečevanja in zmanjševanja škode zaradi rabe alkohola. Jasno opredeljuje ciljne skupine, orodja in pristope, vključenost sodelujočih ter optimizacijo sredstev za izvedbo. Izkazuje utemeljenost na podprtih znanstvenih pristopih ter aktualni strokovni literaturi. Uspešno vključuje elemente za spodbujanje opolnomočenja ciljne skupine z znanji iz področja škodljive rabe alkohola, preventive ter mladinskih metod dela. Povezuje dve različni nevladni organizaciji, mlade aktiviste in mlade invalide v delovanju. Izvajalci intervencije so deležni vsakoletnih izobraževanj za nadgradnjo znanj in kompetenc. Intervencija povezuje več sektorjev, podpirajo jo ustrezne interesne skupine. Bila je uspešno prenešena iz pilotne faze v izvedbo na nacionalno raven. Izvaja se v realnem okolju z razvito komunikacijsko strategijo ter je trajnostno zastavljena. Intervencija je v skupnem seštevku dosegla oceno 80% ter bila prepoznana za primer »dobre prakse«.

Več o platformi za izmenjavo dobrih praks NIJZ najdete tukaj.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno