Prepovedane droge

Prepovedane droge

Zagotavljamo celovito spremljanje javnozdravstvenega problema uporabe prepovedanih drog v Sloveniji.

Ne spreglejte
Najnovejše
Nacionalna-porocila

Nacionalna poročila o stanju na področju prepovedanih drog

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravlja nacionalna poročila o stanju na področju drog v Sloveniji. Poročila zajemajo podatke za  preteklo leto. Zbrana poročila so dostopna na naslednji povezavi.

Viri-pomoci

Viri pomoči

V Sloveniji se je na področju obravnave uporabnikov drog skozi leta razvila mreža virov pomoči, ki so dostopni v okviru zdravstvenega sistema , ter preko programov zmanjševanja škode na področju drog in brezdomstva. V seznamu izvajalcev so zbrane informacije o zdravstvenih ter socialnih storitvah za osebe, ki imajo težave zaradi uporabe prepovedanih drog.


Večina predoziranj se zgodi doma in ob prisotnosti druge osebe. Večina oseb, ki injicira droge, pa je že bila priča predoziranju ali so same doživele predoziranje. Zato so osebe, ki uporabljajo droge, njihovi prijatelji in družina, potencialni prvi odzivniki v nujnih primerih predoziranja. V pomoč so jim lahko priporočila Predoziranje z opioidnimi drogami in nalokson za domačo uporabo.

Podrocja-dela

Področja dela

Redno spremljamo stanje na področju tveganih vedenj, povezanih z uporabo prepovedanih drog, identificiramo ključne probleme, osveščamo, obveščamo in izobražujemo različne javnosti ter predlagamo potrebne ukrepe in jih strokovno zagovarjamo.

Pri našem delu se posebej osredotočamo na naslednja področja:

  • Indikatorji
  • Nove psihoaktivne snovi
  • Preventiva in Portal dobrih praks
  • Zmanjševanje škode, socialna rehabilitacija in reintegracija
  • Zapori

Več podrobnosti o posameznem področju je na voljo na naslednji povezavi.

Nacionalna informacijska enota za droge, ki deluje na NIJZ, je prejemnica certifikata Evropske informacijske mreže za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami Reitox

Nacionalna informacijska enota za droge, ki deluje na NIJZ, je prejemnica certifikata Evropske informacijske mreže za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami Reitox.

Izpostavljeno

Prepovedane droge

26. junij 2023 – mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami

26. 06. 2023
Prepovedane droge

Okvir ukrepanja za oblikovanje in izvajanje zdravstvenih in družbenih odzivov na problematiko drog

06. 05. 2022
Prepovedane droge

Komisija OZN za droge potrdila slovenski predlog resolucije promocije preventive

22. 03. 2022
Prepovedane droge

Slovenski povzetek Nacionalnega poročila s področja prepovedanih drog 2021

15. 02. 2022
Prepovedane droge

Izid monografije z naslovom Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med prebivalci Slovenije

27. 08. 2021
droge-1-v

Imam težave zaradi uporabe prepovedanih drog. Kam po pomoč?

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno