Prepovedane droge

Ženske, ki uporabljajo droge

Prepovedane droge

Letošnji mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami poteka pod sloganom “Najprej ljudje: ustavimo stigmo in diskriminacijo, okrepimo preventivo”.

Zadnje posodobljeno: 23.06.2023
Objavljeno: 23.06.2023

Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) želi opozoriti, da se veliko ljudi, ki uporablja droge, v vsakdanjem življenju sooča s stigmo in diskriminacijo, kar lahko dodatno škoduje njihovemu fizičnemu in duševnemu zdravju ter jim preprečuje dostop do pomoči, ki jo potrebujejo.

Ženske in moški, ki imajo težave zaradi uporabe prepovedanih drog, se razlikujejo po socialnih značilnostih, življenjskih razmerah, po vzorcih in posledicah uporabe drog ter po razvoju zasvojenosti. Uporabnice prepovedanih drog so ranljivejše od moških in redkeje poiščejo pomoč. So bolj stigmatizirane, ekonomsko v slabšem položaju, imajo težave v duševnem zdravju in se srečujejo z nasiljem v partnerskih odnosih.

V Sloveniji je med vsemi uporabniki prepovedanih drog približno petina žensk. Slednje v večji meri uporabljajo dovoljene droge in imajo težave zaradi zelo tvegane uporabe alkohola in zlorabe zdravil.

EMCDDA je v letu 2023 pripravil priročnik Ženske in droge: zdravstveni in družbeni odzivi, ki vključuje ključne vidike načrtovanja in zagotavljanja zdravstvenih in socialnih storitev za uporabnice drog, prikazuje dostopnost in učinkovitost obstoječih storitev ter njihov vpliv na politiko in prakso.

V sodelovanju z nevladno organizacijo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, bo Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru projekta »Zmanjševanje povpraševanja po drogah, osvajanje socialnih veščin, preprečevanje škodljive uporabe drog in nastanitvena podpora kot del rehabilitacije,« ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, raziskal potrebe brezdomnih uporabnic prepovedanih drog in oblikoval spolno specifične ukrepe za to ciljno skupino.

Publikacije

Vodnik je dostopen na naslednji povezavi:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno