Informatika v zdravstvu

Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike (STSZI)

Informatika v zdravstvu

V okviru projekta eZdravje je dozorela ideja, da se za področje zdravstvene informatike naredi terminološki slovar.

Zadnje posodobljeno: 10.05.2011
Objavljeno: 10.05.2011

Pri projektu eZdravje sodelujejo strokovnjaki različnih strok: informatiki, zdravniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, organizatorji, matematiki, statistiki, ekonomisti in drugi. Ugotovili smo, da lahko iste izraze različno razumemo, kar pogosto vodi do nesporazumov, konfliktov in izgube časa in posledično dodatnih stroškov zaradi usklajevanja. V ta namen se za področje zdravstvene informatike naredi terminološki slovar.

Osnovni namen vzpostavitve Slovenskega terminološkega slovarja zdravstvene informatike je poenotiti razumevanje ključnih pojmov (terminov) zdravstvene informatike v slovenskem prostoru in uveljaviti uporabo le-teh v vsakdanjem strokovnem komuniciranju.

Prednosti so vsekakor v tem, da se bodo ključni akterji v zdravstvu bolje (ali sploh lahko) razumeli, da ne bo prihajalo do nesporazumov in dodatnega usklajevanja. S tem se bo skrajšal čas aktivnosti in zmanjšali stroški zanje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je skrbnik Slovenskega terminološkega slovarja zdravstvene informatike.

Izhodiščna različica Slovenskega terminološkega slovarja zdravstvene informatike je bila objavljena junija 2010 na spletni strani Ministrstva za zdravje. V dokumentu so zbrani izbrani pojmi, ki so bili uporabljeni v pripravi podprojekta zVEM z vključenimi storitvami eNaročanje, teleradiologija, eLab in eCepljenje (eRCO). Vsi objavljeni termini imajo status kandidat.

Predlagatelj novega termina je lahko kdorkoli, fizična ali pravna oseba.

Priponke in povezave:

Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike  – Dokument definira strukturo terminološkega slovarja in način polnjenja le-tega.
Postopek sprejemanja in vzdrževanja standardizacijskih predmetov za področje zdravstvene informatike , ki ga je 15.3.2011 potrdil Svet za informatiko v zdravstvu (SIZ)  na predlog Odbora za zdravstveno informacijske standarde (OZIS)
Izhodiščna različica Slovenskega terminološkega slovarja zdravstvene informatike 

Obrazci:

Pobuda za oblikovanje SP – obrazec OZIS 1: docx (lastnik MZ)
Vloga za odobritev SP – obrazec OZIS 2: docx (lastnik MZ)
Zahteva za vzdrževanje SP – obrazec OZIS 3: docx (lastnik MZ)
Vloga za odobritev spremembe SP – obrazec OZIS 4: docx (lastnik MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno