Hrup

Hrup v bivalnem okolju

Hrup

Državljani Republike Slovenije imamo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja. Zakonodaja določa tudi pravico do miru in počitka, tako v nočnih urah kot v dnevnem času.

Zadnje posodobljeno: 08.09.2014
Objavljeno: 08.09.2014

Hrup iz okolja, ki ga zaznavamo v bivalnih prostorih, je najbolj moteč ponoči zaradi povzročanja motenj spanja. Smernice Svetovne zdravstvene organizacije za hrup v nočnem času zato posebej izpostavljajo problematiko hrupa in motenj spanja ter posredne posledic na zdravje in počutje ljudi (SZO, 2009). V dnevnem času hrup iz okolja lahko povzroča vznemirjenost in motnje pri učenju, branju in opravljanju bolj zahtevnih nalog.

Pravica do zdravega življenjskega okolja je zapisana v Ustavi Republike Slovenije, ki v 72. členu Zdravo življenjsko okolje med drugim navaja: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.«

Pravila, ki zagotavljajo občanom pravico do miru in počitka, tako ponoči kot v dnevnem času določa Zakon o varstvu javnega reda in miru. Zakon določa tudi kazni, ki sledijo iz kršenja miru in počitka zaradi nedovoljenega hrupa, ki je lahko posledica dejavnosti fizičnih ali pravnih oseb. Zakon izpostavlja moteči hrup, ki je posledica uporabe televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila in to ni posledica dovoljene dejavnosti oziroma interventnih ali vzdrževalnih posegov. Pristojni organi za izvajanje predpisov je Ministrstvo za notranje zadeve .

Temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja ureja Stvarnopravni zakonik. V 73. členu, v poglavju Sosedsko pravo, določa prepovedi medsebojnega vznemirjanja, katerega vzrok je lahko tudi hrup. Med drugim navaja sledeče: »Zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.« Pristojni organi za izvajanje predpisov je Ministrstvo za pravosodje.

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah in Tehnična smernica: Zaščita pred hrupom v stavbah določata pravila in mejne vrednosti hrupa v bivalnih in drugih prostorih stavb.

Svetovanje

Nacionalni inštitut za javno zdravje lahko zaprosite za pomoč pri reševanju problemov, ki jih hrup povzroča v vašem bivalnem okolju. Vprašanja v zvezi z okoljskim hrupom in učinki na vaše zdravje in počutje posredujte na e-naslov: okoljskihrup@nijz.si

Povezave:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno