Hrup

Hrup v delovnem okolju

Hrup

Vpliv hrupa na zdravje in počutje ljudi na delovnem mestu se zakonsko obravnava ločeno od vplivov ostalega hrupa v okolju.

Zadnje posodobljeno: 09.09.2014
Objavljeno: 09.09.2014
Zaradi kumulativnih učinkov hrupa je pri oceni vplivov na zdravje ljudi potrebna previdnost in nujnost obravnavanja vseh virov hrupa, ki jim je posameznik izpostavljen.Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Pomembno področje za ohranitev zdravja in varnosti pri delu je tudi zaščita pred hrupom.Hrup v delovnem okolju ureja Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi  izpostavljenosti hrupu pri delu. Pristojni organi za izvajanje predpisov so Inšpektorat RS za delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Urad RS za varnost in zdravje pri delu. Pomembno vlogo na tem področju imata tudi Zavod za varstvo pri delu in Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno