Hrup

Uradna predstavitev revidiranih Smernic Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o okoljskem hrupu

Hrup

V sredo, 10. oktobra 2018, bo Svetovna zdravstvena organizacija na enodnevnem simpoziju v Baslu v Švici predstavila revidirane Smernice o hrupu v okolju. Zbrani bodo predstavniki držav članic, strokovnjaki in zainteresirane strani, ki bodo predstavitev smernic dopolnili s panelnimi razpravami.

Zadnje posodobljeno: 14.09.2018
Objavljeno: 14.09.2018

Hrup v okolju zmanjšuje kakovost bivanja in ogroža zdravje ljudi. Zaskrbljenost zaradi tveganja, ki ga predstavlja, narašča tako med prebivalci kot med oblikovalci politik.

Ocena obremenjenosti s hrupom v okolju, kot to določa Direktiva 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa, je pokazala, da v EU živi okoli 100 milijonov ljudi, ki se soočajo z negativnimi vplivi hrupa cestnega prometa. Zaradi teh vplivov samo v Zahodni Evropi breme bolezni predstavlja vsaj 1,6 milijona izgubljenih zdravih let življenja.

Regionalni urad SZO za Evropo je pripravil smernice za okoljski hrup za evropsko regijo kot odgovor na zahtevo držav članic na Peti ministrski konferenci o okolju in zdravju v Parmi, Italija, 2010, “razviti smernice za okoljski hrup, ki bodo obravnavale poleg hrupa prometa tudi hrup dejavnosti v prostem času in hrup vetrnih elektrarn, ki se doslej ni upošteval”.

Smernice o okoljskem hrupu za evropsko regijo so bile izdelane po strogem postopku, opisanem v Priročniku SZO za razvoj smernic, ki vključuje več skupin strokovnjakov in zainteresiranih strani.

Smernice podajajo javnozdravstvena priporočila, predvsem za primere dolgotrajne izpostavljenosti okoljskemu hrupu cestnega, železniškega in letalskega prometa, hrupu vetrnih elektrarn in hrupu, ki ga povzročajo dejavnosti v prostem času.

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno