Pitna voda

Opisi kemijskih parametrov, ki jih določamo v pitni vodi

Pitna voda

V nadaljnjem besedilu so kratice s prevodi, ki jih uporabljamo v objavljenih dokumentih:

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 13.02.2017
Objavljeno: 13.02.2017
 • ADI – acceptable daily intake (sprejemljiv dnevni vnos)
 • BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung (Nemški inštitut za ocenjevanje tveganj) cPAD – chronic population adjusted dose (odmerek, pri katerem pri dolgotrajni izpostavljenosti ne pričakujemo škodljivih učinkov na zdravje ljudi)
 • EFSA – European Food Safety Authority (Evropska agencija za varnost hrane) EPA – Environmental Protection Agency (Ameriška agencija za okolje)
 • FAO – Food and Agriculture Organization (Organizacija Združenih narodov za prehrano in
 • kmetijstvo)
 • FDA – Food and Drug Administration (Urad za živila in zdravila)
 • IARC – International Agency for Research on Cancer (Mednarodna agencija za raziskave raka)
 • IVZ RS – Inštitut za varovanje zdravja R Slovenije
 • JECFA – Joint FAO/WHO Expert Committee On Food Additives (Skupni strokovni odbor
 • FAO/WHO za aditive v živilih)
 • LOAEL – lowest observed adverse effect level (najnižja raven z opaznim škodljivim učinkom)
 • MCL – maximum contaminant level (maksimalna dopustna koncentracija onesnaževalca) NOAEL – no observed adverse effect level (raven brez opaznega škodljivega učinka) PTWI – provisional tolerable weekly intake (dopustni tedenski vnos)
 • SZO – Svetovna zdravstvena organizacija
 • TDI – tolerable daily intake (dopusten dnevni vnos) UL – upper limit (zgornja meja)
 • WHO – World Health Organization (Svetovna zdravstvena organizacija) ZIRS – Zdravstveni inšpektorat R Slovenije

Razvrstitev snovi v kategorije po IARC vrednotenju:

 • 1. skupina:      snov je rakotvorna za človeka
 • 2A skupina:    snov je verjetno rakotvorna za človeka
 • 2B skupina:    snov je morda rakotvorna za človeka
 • 3. skupina:      razvrstitev v skupine zaenkrat še ni možna
 • 4. skupina:      snov verjetno ni rakotvorna za človeka

Pri pripravi dokumentov so bila pregledana in praviloma upoštevana stališča, objavljena na navedenih spletnih straneh (po abecedi):

Pri pesticidih dodatno še:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno