Pitna voda

Pitna voda – priporočila prebivalcem v primeru onesnaženosti vode

Pitna voda

Kadar voda ogroža zdravje ljudi, mora upravljavec obvestiti uporabnike in jim posredovati navodila za ravnanje. Mikrobiološka onesnaženost je najbolj problematična pri malih vodovodih. Pitno vodo v primeru mikrobiološke onesnaženosti prekuhavamo, sicer pa omejimo njeno rabo.

Zadnje posodobljeno: 07.08.2023
Objavljeno: 07.08.2023

V Sloveniji je skoraj 90 odstotkov prebivalcev vključenih v oskrbo s pitno vodo, za katero so znani podatki o njeni kakovosti. Kakovost je močno odvisna od velikosti oskrbovalnega območja oziroma vodovoda. Veliki in srednji vodovodi imajo praviloma kakovostno pitno vodo in ustrezno strokovno upravljanje. Mikrobiološka, zlasti fekalna onesnaženost je najbolj problematična pri malih vodovodih, še posebej pri najmanjših, ki oskrbujejo od 50 do 500 ljudi. Na nekaterih območjih Slovenije so v pitni vodi tudi nekoliko presežene koncentracije nitratov in pesticidov.

Navodila prebivalcem, če je voda onesnažena

Če se ugotovi fekalna onesnaženost vode in je tako vodo pred uporabo treba prekuhati za pitje, pripravo hrane, kuhanje, umivanje zob ipd. upravljavec vodovoda o tem obvesti uporabnike in jim posreduje vsa ustrezna navodila za ravnanje.

Navodila za prekuhavanje vode najdete TUKAJ.

Za ustreznost pitne vode je odgovoren upravljavec vodovoda

Upravljavec vodovoda mora zagotoviti skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Kadar so mejne vrednosti presežene, upravljavec v skladu s priporočili NIJZ in NLZOH, oceni, ali ta neskladnost predstavlja nevarnost za zdravje ljudi. Upravljavec mora sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti. Kadar voda ogroža zdravje ljudi mora upravljavec obvestiti uporabnike zaradi morebitne omejitve ali prepovedi uporabe vode.

Naloge upravljavca vodovodnega sistema so:

Zagotoviti varnost pitne vode s preventivnim pristopom – načrtom zagotavljanja varnosti pitne vode zajema, priprave in distribucije pitne vode.

  • Zagotoviti dosledno izvajanje načela večkratnih ovir pri oskrbi s pitno vodo.
  • Dosledno izvajati pripravo vode, kadar je to potrebno.

Zagotavljanje varnosti oskrbe s pitno vodo V okviru spremljanja kakovosti pitne vode (t. i. monitoringa) vzorčevalec ob odvzemu vzorca opravi tudi terenske meritve in opažanja (el. prevodnost, temperatura, pH vrednost, prosti klor, vonj). Odvzeti vzorec pitne vode se preskuša v laboratoriju glede na prisotnost nekaterih mikroorganizmov (bakterij, parazitov) in kemijskih snovi, ki nam povedo, ali je voda ustrezne kakovosti. Določene so mejne vrednosti za mikroorganizme in kemijske snovi, ki v vzorcu ne smejo biti presežene, govorimo o skladnosti vzorca. Rezultati vzorčenj so v rokah izkušenega upravljavca lahko koristno dopolnilo pri sprejemanju odločitev. Vsekakor ne morejo in ne smejo nadomestiti celovite presoje varnosti oskrbe s pitno vodo, kar je nujno dnevno delo odgovornega upravljavca.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno