Zrak

Odpovejmo se ognjemetom

Zrak

Pred uporabo petard, iskric, ognjemetov poleg varnosti pomislite tudi na okolje. Pirotehnična sredstva namreč pripomorejo k splošni onesnaženosti zunanjega zraka, kar vpliva na zdravje nas vseh. Pri eksploziji pirotehničnega izdelka se med drugim v ozračje sproščajo ultra-fini delci (angl. ultra-fine particles), ki lahko predstavljajo tveganje z vidika vplivov na zdravje.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 14.12.2017
Objavljeno: 14.12.2017

pirotehnika

 

V času trajanja ognjemeta je izpostavljenost tem delcem lahko tudi do 10-krat večja kot običajno.

V času od oktobra 2016 do avgusta 2017 smo na NIJZ v sodelovanju z NLZOH izvajali raziskovalni projekt V3-1642 z naslovom Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov. Projekt sta sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije (URSK) v okviru projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016, štev. pogodbe C2715-16-352213. V okviru projekta smo izvajali meritve UFP v zraku na izbrani lokaciji v Ljubljani. Želeli smo oceniti stopnjo potencialne izpostavljenosti prebivalcev v času ognjemetov oziroma uporabe pirotehničnih sredstev večjega obsega in sicer na osnovi vdihanega odmerka UFP [število delcev × 106 na kilogram telesne mase na dan]. Tega smo izračunali posebej za celotno obdobje od oktobra 2016 do avgusta 2017, za obdobje v katerem ni bilo ognjemetov in za obdobje, ko so bili izvedeni ognjemeti. Izkazalo se je, da je v času ognjemetov potencialna izpostavljenost UFP večja od običajne izpostavljenosti UFP, največji vdihani odmerek UFP pa je bil izračunan v primeru otrok (do 6 let).

Z vidika vplivov na zdravje lahko ultra-fini delci predstavljajo posebno tveganje za naslednje skupine prebivalcev:

  • otroke in mladostnike,
  • nosečnice,
  • starejše ljudi,
  • bolnike z boleznimi dihal, boleznimi srca in ožilja,
  • sladkorne bolnike.

Dodatna gradiva: 

Poročilo o izvedenem ciljno raziskovalnem projektu »Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov«

Zunanji zrak onesnažujejo tudi pirotehnična sredstva

Ognjemeti in druga zabavna pirotehnika zastrupljajo ozračje

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno