AMR in bolnišnične okužbe

Bolnišnične okužbe

AMR in bolnišnične okužbe

Bolnišnične okužbe nastanejo zaradi izpostavljenosti pri postopkih diagnostike, zdravljenja, zdravstvene nege in rehabilitacije ali pri drugih postopkih v zdravstveni dejavnosti. Predstavljajo velik javnozdravstveni problem in pomembno vplivajo na obolevnost in umrljivost. Ni jih mogoče popolnoma preprečiti, lahko pa zelo uspešno znižujemo njihovo pogostost.

Zadnje posodobljeno: 08.11.2022
Objavljeno: 08.11.2022

Kako pogoste so bolnišnične okužbe?

Zadnja slovenska nacionalna raziskava, ki smo jo izvedli leta 2017, je pokazala, da je bilo na dan raziskave v vseh slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo 6,6 % bolnikov, ki so imeli bolnišnično okužbo ali pa so bili še vedno zdravljeni zaradi bolnišnične okužbe. Najpogostejše okužbe so bile pljučnice, sledile so okužbe kirurške rane in okužbe sečil, najpogostejši povzročitelji pa bakterije Escherichia coli, Staphylococcus aureus in Streptococcus spp. Delež bolnikov z bolnišničnimi okužbami je bil višji med starejšimi, bolniki s hitro smrtnimi bolezni, operiranimi, bolniki na oddelkih intenzivnega zdravljenja, bolniki, ki so bili izpostavljeni invazivnim postopkom (npr. so imeli periferni žilni kateter ali urinski kateter) in bolniki, ki so bili hospitalizirani dlje.

Več o zadnji Slovenski nacionalni raziskavi o bolnišničnih okužbah najdete v objavljenem članku:

Klavs I, Serdt M, Korošec A, Lejko Zupanc T, Pečavar B; SNHPS III. Prevalence of And Factors Associated with Healthcare-associated Infections in Slovenian Acute Care Hospitals: Results of the Third National Survey. Zdr Varst. 2019;58(2):62-69. Dostopen na povezavi.

Kako pogoste so bolnišnične okužbe v drugih državah v Evropi, si lahko pogledate na spletnih straneh Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v angl.: European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) na naslednji povezavi.

 

Kako lahko kot bolnik pomagam preprečiti bolnišnično okužbo?

Kako lahko kot bolnik pomagam preprečiti bolnišnično okužbo?

 

Kako preprečujemo in obvladujemo bolnišnične okužbe?

Pojavljanja bolnišničnih okužb ni mogoče popolnoma preprečiti, lahko pa zelo uspešno znižujemo njihovo pogostost z dobro organiziranimi programi preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v bolnišnicah, ki so obvezni po Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US) in Pravilniku o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99, 92/06 in 10/11).

Vse slovenske bolnišnice imajo organizirane take programe, v okviru katerih zagotavljajo:

  • izvajanje epidemiološkega spremljanja bolnišničnih okužb;
  • ustrezno doktrino izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkov;
  • izvajanje sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in rokovanja z odpadki;
  • ustrezno ravnanje z bolniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci z okužbami;
  • izvajanje programa zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na delovnih mestih in
  • usposabljanje zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih.

Izvajanje teh programov redno nadzira Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalno komisijo za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb. Nacionalna komisija za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb objavlja strokovne smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oz. zdravstveno oskrb, na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.

Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb je pomembna javnozdravstvena prednost v Evropski uniji. Priporočilo Sveta Evrope, z dne 9. junija 2009, o varnosti pacientov, vključno  s  preprečevanjem in obvladovanjem okužb, povezanih z zdravstveno  oskrbo (2009/C 151/01), najdete na povezavi. Informacije glede bolnišničnih okužb so na voljo tudi na spletni strani Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) na naslednji povezavi.

Pomembnost preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb je prepoznana tudi na globalni ravni s strani Svetovne zdravstvene organizacije, ki na svoji spletni strani objavlja smernice, publikacije in ostale informacije glede bolnišničnih okužb.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno