Cepljenje

Cepiva proti posameznim boleznim – Meningokokne okužbe

Cepljenje

Zadnje posodobljeno: 27.08.2018
Objavljeno: 27.08.2018

 

ATCCEPIVOIME CEPIVANACIONALNA

ŠIFRA

PAKIRANJE
J07AH09Cepivo proti meningokokom tipa BBexsero suspenzija za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi147492škatla z 1 napolnjeno injekcijsko brizgo z iglo
J07AH08Štirivalentno cepivo proti meningokokom s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi antigeni (skupine A, C, W135 in Y)Nimenrix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi1447411 viala s praškom, 1 napolnjena injekcijska brizga z vehiklom in 2 igli

 

Informacije o cepivu Bexsero, povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo:

24.08.2018_4032_001.pdf (enki.si)

• http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002333/human_med_001614.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Informacije o cepivu Nimenrix, povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo:

• http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/o/973F4657A8622A0AC1257A460082EA84?opendocument

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno