Cepljenje

Cepiva proti posameznim boleznim – Ošpice

Cepljenje

Zadnje posodobljeno: 27.08.2018
Objavljeno: 27.08.2018

 

ATCCEPIVOIME CEPIVANACIONALNA

ŠIFRA

PAKIRANJE
J07BD52Mešano cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam z oslabljenimi virusiM-M-RVAXPRO prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi02770710 napolnjenih injekcijskih brizg, 20 igel in 10 vial s praškom
J07BD54Mešano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam z oslabljenimi virusiProQuad prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi1488031 viala (prašek) + 1 napolnjena injekcijska brizga (vehikel) + 2 igli

 

Informacije o cepivu M-M-RVAXPRO, povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo:

• https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/m-m-rvaxpro-epar-product-information_sl.pdf

Informacije o cepivu ProQuad, povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo:

24.08.2018_4034_001_0.pdf (enki.si)

• http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/o/81AB19C80C1494E4C12581C5008375BB?opendocument

• http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000622/human_med_000997.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno