Cepljenje

eRCO – Navodilo za vnos in vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), ki so bila opravljena v skladu z novim Programom cepljenja

Cepljenje

V Programu cepljenja in zaščite z zdravili (Uradni list RS, št. 26/19; str. 3294-3308) je opredeljeno, da se z letom 2019 začne rutinsko cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) za otroke, ki bodo v letu 2019 dopolnili 3 leta starosti (rojeni v letu 2016) in odrasle, ki bodo v letu 2019 dopolnili 49 let starosti (rojeni v letu 1970). To cepljenje se bo izvajalo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ).

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 18.07.2019
Objavljeno: 18.07.2019

Vnos podatkov o opravljenih cepljenjih proti KME

Zato pri vnosu podatkov (ki bodo posredovana v eRCO) za vsa cepljenja proti KME, ki bodo izvedena v skladu z zgoraj navedenim programom, kot razlog za cepljenje izberite/vnesite naslednje šifre:

  • pri otrocih: 1.01  Redni program – predšolski otroci
  • pri odraslih: 1.06 Redni program – odrasli.

Šifra 1.06 Redni program – odrasli je v šifrant razlogov za cepljenje dodana na novo. O dopolnitvi šifranta je NIJZ obvestil vse programske hiše, ki bodo ustrezno dopolnile ambulantne programe pri izvajalcih cepljenja. Tako bo v eRCO za posamezno osebo zabeleženo, katera cepljena proti KME so bila opravljena v okviru novega programa cepljenja v breme OZZ.

Pri ostalih otrocih in odraslih, ki bodo proti KME cepljeni izven zgoraj navedenega programa cepljenja (samoplačniki), pa kot razlog za cepljenje še naprej izberite/vnesite šifro 2.02 Izbirno cepljenje – ostali.

Za osebe, ki so cepljene proti KME zaradi izpostavljenosti pri vajah ali pri delu, pa kot razlog za cepljenje še naprej izberite/vnesite šifri 1.03 Redni program – izpostavljenost pri vajah ali 1.04 Redni program – izpostavljenost pri delu.

 

Vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih proti KME za posamezno osebo

Podatki o vseh cepljenjih proti KME, ki so bili posredovani v eRCO (ne glede na to pri katerem izvajalcu so bila cepljenja opravljena in vnesena v ambulantni program) so vidni v Povzetku podatkov o pacientu – PPOP. Izpis opravljenih cepljenj v PPOP bo dopolnjen tudi s prikazom razloga za cepljenje.

Za vse obveznike po Programu cepljenja pa je možen tudi drug način dostopa do podatkov o cepljenju preko posebnega modula/zavihka eRCO – Program cepljenja. Za vse predšolske otroke rojene po 1.1.2016 je bil ta modul dopolnjen tako, da se v njem po novem prikazujejo podatki o vseh cepljenjih proti KME, ki so bili posredovani v eRCO (ne glede na to pri katerem izvajalcu so bila izvedena in vnesena v ambulantni program).

 

Več o vpogledu v podatke o cepljenjih iz eRCO si lahko preberete na naslednji povezavi.


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno