Cepljenje

Stališče NIJZ glede videa družinske zdravnice o prisotnosti kovin v cepivih in paličicah za odvzem brisa iz nosno-žrelnega prostora

Cepljenje

Pred kratkim se je na socialnih omrežjih pojavil posnetek družinske zdravnice, Nade Hiti, ki v svojem videu komentira poskus, s katerim je želela ugotoviti prisotnost kovin v cepivih proti gripi, covid-19 in hepatitisu B ter na paličicah za odvzem brisa iz nosno-žrelnega prostora za dokazovanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Na NIJZ menimo, da je izvedba poskusa in interpretacija rezultatov v omenjenem videu metodološko sporna, neznanstvena in zavajajoča.

Zadnje posodobljeno: 22.06.2021
Objavljeno: 22.06.2021

Glede na pojasnilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) mora biti vzorčenje pred analizo opravljeno s strani za to usposobljene osebe, da se lahko izključi možnost onesnaženja vzorca. V omenjenem primeru je šlo za zavajanje laboratorija, saj je zdravnica tri vzorce lažno predstavila kot vzorce pitne vode, ki jih je NLZOH v skladu s tem analiziral. Manjkajo pa tudi določeni podatki, ki so pomembni za pravilno interpretacijo rezultatov.

Kovine so prisotne povsod v našem življenjskem okolju. Nekatere izmed kovin so pomembne za pravilno delovanje našega organizma, nekatere pa so lahko tudi škodljive za naše zdravje, še posebej če so prisotne v večjih količinah. Sama prisotnost kovin npr. v hrani, vodi, kozmetičnih izdelkih, zdravilih,… še nič ne pove o vplivu na zdravje človeka. Pomembno je, da količine snovi, ki jih vnesemo v telo, ne presegajo vrednosti, ki bi lahko ogrožale naše zdravje. Če želimo oceniti vpliv neke snovi na naše zdravje, je zato potrebna natančna ocena tveganja, pri kateri je potrebno upoštevati številne dejavnike.

Informacije o sestavinah cepiv so dostopne v povzetkih glavnih značilnosti zdravila (SPC), ki so dostopni na spletni strani Evropske agencije za zdravilaspletni strani Centralne baze zdravil in NIJZ. Preden cepivo v Evropski Uniji dobi dovoljenje za promet, mora proizvajalec izvesti zahtevna preskušanja varnosti in učinkovitosti, ki jih strokovno ovrednotijo regulatorni organi (EMA, JAZMP). Ob tem se za oceno kakovosti cepiva poleg aktivne učinkovine cepiva preveri tudi vse ostale sestavine cepiva ter njihovo čistost. Ker nečistoče lahko izvirajo tudi iz samega postopka izdelave, mora biti tudi ta natančno določen in nadzorovan. Več o postopkih, ki se uporabljajo za razvoj, odobritev in spremljanje varnost cepiv (vključno s cepivi proti covid-19) si lahko preberete na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Na spletu so številne informacije o cepivih proti covid-19 in drugih cepivih, med katerimi pa so žal tudi takšne, ki zavajajo javnost, so neresnične ali pa gre za napačno interpretacijo dejstev. Zato svetujemo, da verodostojne informacije o cepljenju iščete na zaupanja vrednih spletnih straneh priznanih domačih in tujih zdravstvenih inštitucij:

– Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

– Ameriški center za nadzor bolezni (CDC)

– Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

– Strokovne članke in raziskave s področja medicine lahko najdete v bazi PubMed

– Informacije v slovenskem jeziku pa najdete tudi na naši spletni strani NIJZ in na spletni strani Cepimo se.


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno