Koronavirus

Spremembe pri spremljanju in objavljanju podatkov glede virusa SARS-CoV-2

Koronavirus

Bolezen covid-19, ki jo povzroča koronavirus (SARS-CoV-2), se v povezavi z epidemiološko situacijo glede izvajanja ukrepov od 1. aprila 2023 obravnava enako kot druge okužbe dihal.

Zadnje posodobljeno: 31.03.2023
Objavljeno: 31.03.2023

Javnozdravstvena priporočila v zvezi s covidom-19 smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poenotili s priporočili za ravnanje ob drugih okužbah dihal in v ta namen na spletni strani NIJZ  prilagodili strokovna priporočila o osebni higieni in zdravstvenih ukrepih za zmanjšanje možnosti okužb.

Posodobili smo zbiranje in poročanje podatkov o covidu-19 tudi z vidika epidemiološkega spremljanja bolnišničnih obravnav akutnih respiratornih okužb, kar  bomo spremljali še naprej, nekateri podatki pa bodo prosto dostopni prek portala OPSI (Odprti podatki Slovenije). Zaradi ugodnih epidemioloških razmer in zmanjšanega pritiska bolnikov, okuženih s SARS-CoV-2, na bolnišnice, se bo 31. marca 2023 zaključilo dnevno poročanje o številu zasedenih posteljnih kapacitetah, namenjenih bolnikom, okuženih s SARS-CoV-2.

Aktualna priporočila in navodila, ki ostajajo:

  • Navodila za obiskovalce domov za starejše (DSO) in drugih socialno-varstvenih zavodov (SVZ).
  • Predlogi in usmeritve za srednje in dolgoročno vzdržno pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji.

S 6. majem 2023 bo ukinjena storitev SMS obveščanja o rezultatih testov na covid-19, ki so jih pacienti prejemali ob testiranju na SARS-CoV-2. Pacienti bodo o rezultatih testiranja lahko obveščeni preko mobilne aplikacije ali portala zVEM (v dokumentu Seznam testiranj). Uporabnike, ki aplikacije zVEM ne uporabljajo, bodo o rezultatu obvestili izvajalci testiranja, pri čemer je za izvajalca testiranja obvezno zagotoviti zanesljivo obveščanje predvsem pozitivnih pacientov.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno