Pripravljenost in odzivanje na tveganja za nalezljive bolezni

Ukrepi v primeru izpostavljenosti domnevno nevarni snovi (antraks)

Pripravljenost in odzivanje na tveganja za nalezljive bolezni

Smernice vsebujejo posamezne postopke pri obravnavi oseb, ki so bile izpostavljene snovi (prah, predmet...), v kateri je bil laboratorijsko potrjen B. anthracis, in so namenjene javnozdravstvenim delavcem, ki izvajajo potrebne ukrepe za zaščito zdravja ljudi.

Zadnje posodobljeno: 06.03.2015
Objavljeno: 06.03.2015

Po poročilih so bile pred leti po svetu razposlane poštne pošiljke, v katerih je prah, ki lahko vsebuje tudi bacil vraničnega prisada (antraksa). Večina do sedaj preverjenih sumljivih pošiljk je bila le lažni alarm.

PREPLAH JE ODVEČ! Bakterija vraničnega prisada lahko povzroči okužbo kože, črevesa ali pljuč. To se zgodi, če bakterija prodre skozi poškodovano kožo, če se zaužije ali vdihne. Če človek vdihne droben prah, v katerem je bakterija, lahko nastane življenjsko nevarna okužba pljuč. Bolezen je ozdravljiva, če oseba čimprej po stiku s kužnim materialom prejme ustrezen antibiotik. Vranični prisad se ne prenaša s človeka na človeka.

KATERA PISMA IN POŠILJKE SO LAHKO SUMLJIVE:

 • pošiljka pošiljatelja, ki ni običajen
 • napisan naslov pošiljatelja, ki se razlikuje od države, iz katere je poštna znamka
 • pošiljka, označena z napisom “Personal – osebno, v roke” ali “Confidential – zaupno”
 • naslov, napisan na roko ali s slabim rokopisom
 • nenatančen ali napačen naslov
 • naslov brez imena
 • napačno napisane običajne besede
 • oljni madeži, razbarvanje ali smrad
 • brez naslova pošiljatelja
 • nenavadna teža
 • nesorazmerno velika poštnina
 • pošiljka nenavadne oblike
 • posebna povezava paketa – npr. žica, trakovi
 • vidne poškodbe
 • oddaja zvoka pri premikanju

UKREPANJE:

A. NEODPRTA SUMLJIVA PISMA in PAKETI

 • NE PRETRESAJ ali PRAZNI vsebine katerekoli sumljive ovojnice ali paketa.
 • POLOŽI ovojnico ali paket v nepropustno plastično vrečko ali drug vsebnik, da se prepreči izpraznitev vsebine. Nič več ne odpiraj!
 • ZAPUSTI prostor in ZAPRI vrata.
 • PREPREČI drugim osebam vstop v prostor.
 • OPERI si roke z vodo in milom, da preprečiš prenos prahu na obraz in druge dele.
 • OBVESTI predpostavljeno osebo.

B. POŠKODOVANA OZ. ODPRTA OVOJNICA S PRAHOM NA POVRŠINI

 • Skušaj zadržati dih!
 • NE poskušaj OČISTITI prahu!
 • Nemudoma POKRIJ ovojnico ali paket s nepropustno plastiko ali cemerkoli (npr. obleko, papirjem, košem za smeti itd.) NIČ VEČ NE ODKRIVAJ!
 • ZAPUSTI prostor in ZAPRI vrata. PREPREČI drugim osebam vstop v prostor.
 • OPERI si roke z vodo in milom, da preprečiš prenos prahu na obraz in druge dele.
 • OBVESTI predpostavljeno osebo!
 • Čimprej ODLOŽI s prahom onesnaženo obleko in jo daj v nepropustno plastično vrečko ali drug vsebnik, ki se ga lahko zapečati. Predaj vrečko z vsebino pooblaščeni osebi.
 • Čimprej se OPRHAJ z vodo in milom. Na koži ne uporabljaj klorove raztopine ali drugih dezinficiensov.

Več o izpostavljenosti domnevno nevarni snovi (antraks) lahko najdete v dokumentu v priponki.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno