Izobraževanja

Učna delavnica Varno cepljenje – dobra skladiščna / distribucijska praksa cepiv

Izobraževanja

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izvaja izobraževanja v zvezi z varnim cepljenjem in dobro skladiščno/distribucijsko prakso cepiv. Podlaga za izobraževanje v obliki učnih delavnic je Program cepljenja in zaščite z zdravili.

Zadnje posodobljeno: 15.05.2023
Objavljeno: 15.05.2023

KOMU je izobraževanje je namenjeno:

  • odgovornim osebam in namestnikom odgovornih oseb za cepiva v zdravstvenih zavodih (zdravstveni dom, bolnišnica, socialnovarstveni zavod) in pri zasebnih zdravnikih

Odgovorne osebe za cepiva so odgovorne za vzpostavitev sistema dobre cepilne in skladiščne oz. distribucijske prakse na cepilnih mestih.

Odgovorne osebe za cepiva oziroma njihovi namestniki, ki se udeležijo učne delavnice na NIJZ nato z internim izobraževanjem na cepilnih mestih prenesejo pridobljeno znanje na osebe, ki v njihovih ustanovah rokujejo s cepivi.

NAMEN učne delavnice je nadgradnja znanja s področja varnega cepljenja – dobre cepilne prakse ter dobre skladiščne oziroma distribucijske prakse cepiv s poudarkom na izdelavi navodil za delo, vodenju dokumentacije, specifikaciji opreme potrebne za skladiščenje cepiv, ravnanju ob neželenih dogodkih (farmakovigilanca, zdravstvene napake, reklamacije, odstopanja, izredni dogodki, odpoklici zdravil) ter na vzpostavitvi sistema kakovosti na posameznih cepilnih mestih.

PROGRAM učne delavnice je dosegljiv na naslednji povezavi

DATUMI IN LOKACIJA UČNIH DELAVNIC:

  • 7. 9. 2023 – spletna delavnica
  • 19. 10. 2023 – spletna delavnica
  • 15. 11. 2023 – spletna delavnica
  • 5. 12. 2023- spletna delavnica

GRADIVO

Udeleženci bodo strokovno gradivo ter povezavo za prijavo na spletno delavnico prejeli po elektronski pošti.

PRIJAVA

Za prijavo na delavnico sledite spodnji povezavi. Zaradi velikega povpraševanja se lahko iz posamezne zdravstvene ustanove prijavijo maksimalno 3 udeleženci.

Za vsa vprašanja o učni delavnici nam lahko pišete na elektronski naslov varno.cepljenje@nijz.si.

 

POTRDILO O USPEŠNO OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVANJU

Osebe, ki bodo uspešno opravile izobraževanje bodo prejele potrdilo v skladu z določili Programa cepljenja in zaščite z zdravili.

 

Vabilo na učno delavnico je dosegljivo na naslednji povezavi.

Vljudno vabljeni!

 

dr. Marta Grgič Vitek, dr. med.,
vodja učne delavnice in predstojnica Centra za nalezljive bolezni

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno