Javna naročila

Podaljšanje objave oddaje naročila za organizacije v okviru projekta »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST

Javna naročila

Zadnje posodobljeno: 14.02.2019
Objavljeno: 14.02.2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Nina Pirnat, dr. med. spec., v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST« objavlja

 

podaljšanje objave za javno naročilo

za organizacije za sodelovanje pri izvedbi operacije »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST«.

Z naročilom želi NIJZ pridobiti organizacijo iz strokovnega področja, ki je predmet naročila in bo sodelovala pri izvedbi aktivnosti v okviru operacije “Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih” (v nadaljevanju operacija MoST). Izbrane bodo organizacije, ki lahko zagotovijo strokovnjaka s področja naročila za izvedbo nalog, ki so podrobneje opredeljene v samem naročilu.

Operacija MoST je temeljna podporna komponenta operacije “Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih” (v nadaljevanju operacija Nadgradnja in razvoj PP), ki se bo izvajala v 25 zdravstvenih domovih (v nadaljevanju ZD) ter pripadajočih lokalnih skupnostih, izbranih na javnem razpisu. Glavni namen operacije MoST je zagotoviti usklajeno in uspešno izvajanje operacije Nadgradnja in razvoj PP v vseh vključenih okoljih.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov most@nijz.si , pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele najkasneje do četrtka 21.2.2019 do 12. ure , na elektronski naslov most@nijz.si

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno