Območna enota Nova Gorica

Aktivno in zdravo staranje v alpskem svetu – območna enota Nova Gorica aktivno sodelovala v projektu ASTAHG, ki je aprila 2021 dosegel cilj

Območna enota Nova Gorica

Zadnje posodobljeno: 09.06.2021
Objavljeno: 09.06.2021

Slovenske Alpe predstavljajo pomemben življenjski prostor za veliko ljudi, ki v njem prebivajo. Slovenija se, tako kot cela Evropa, spoprijema s staranjem prebivalstva. Po napovedih Statističnega urada Republike Slovenije  bo leta 2030 že četrtina prebivalstva Slovenije starejša od 65 let, kar predstavlja velik izziv, tako za mesta kot za odmaknjena področja alpskega sveta. Visok delež prebivalstva v podeželskih in odmaknjenih področjih predstavljajo starejši. Po navedbah Eurostata (2014) regije z najvišjim deležem starejših oseb so pogosto opredeljene kot podeželska, razmeroma odmaknjena in redkeje poseljena območja, na katerih je lahko nizki delež delovno aktivnih oseb vsaj deloma povezan s pomanjkanjem možnosti za zaposlitev in izobraževanje, zaradi česar mlajše generacije iščejo delo in nadaljujejo izobraževanje v drugih regijah.

Vir: Lucija Benko, naselje Žaga

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v aprilu 2021 zaključil tri leta trajajoč mednarodni projekt Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru –ASTAHG, ki se je posvečal izzivom aktivnega in zdravega staranja (AZS)  na odmaknjenih področjih alpskega sveta (AS). V projekt so bile vključene izbrane občine goriške in gorenjske regije. Iz goriške regije so to bile Bovec, Kobarid in Tolmin.

 

Vir: https://www.alpine-space.eu/projects/astahg/en/about/the-project/aims-and-activities

 

Staranje je del našega življenja od rojstva pa do smrti. Kvaliteta staranja pa je odvisna tudi od nas samih. V okviru projekta ASTAHG smo se z različnimi pristopi dotaknili tako socialne vključenosti, zdravstvene oskrbe, aktivnosti in servisov, dolgotrajne oskrbe, kot tudi promocije dobrega počutja, zdravega in aktivnega življenja, transporta kot tudi turizma in kulture.

 

Vir: NIJZ ASTAHG delovna skupina

 

Več aktivnostih projekta najdete na spletni strani staranje.si. V nadaljevanju je izpostavljen le del teh.

V raziskavi, ki smo jo opravili med predhodno identificiranimi deležniki je bilo podano, da je v odnosu do starejših najbolj pomembno spodbujanje zdravega načina življenja starejših, dostopnost in dosegljivost  zdravstvenih storitev ter servisi in storitve za podporo življenja v odmaknjenih področjih.

Sodelujoči v intervjujih so bili mnenja, da medsebojna izmenjava znanj in pomoči (Starejši za starejše) prispeva k večji socialni vključenosti prav tako bogatita življenje starejših v AS, kultura in turizem. Starejšim je potrebno omogočiti pogoje, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju ter jim nuditi ustrezno strokovno pomoč. Potrebno je podpreti transportne povezave, ki so v tem delu AS zelo okrnjene.

Območna enota Nova Gorica, ki jo vodi pridr. prof. dr. Marko Vudrag je podprla aktivnosti projekta ASTAHG.

Tudi prebivalstvo goriške regije se hitro stara (Slika: Primerjava prebivalstvenih piramid goriške regije za leti 1990 in 2018), zato bi bilo potrebno strategije (Strategija razvoja Slovenije 2030, Strategija dolgožive družbe, Strategija trajnostnega (prostorskega) razvoja, Strategija KRZS 2030,…) in druge pomembne dokumente (Skupaj za družbo zdravja, Zelena knjiga o staranju, …) medsebojno povezati in podpreti z upoštevanjem posameznih regijskih specifik. Pomembno je poznavanje problematike stanja na področjih, ki se dotikajo starejše populacije ter skupno medsektorsko in multidisciplinarno povezovanje. Brez poznavanja lokalne problematike težko dosežemo koristne in konkretne spremembe.

Primerjava prebivalstvenih piramid goriške regije za leti 1990 in 2018

Vir: NIJZ

V demografski analizi podeželskih in urbanih območjih je navedeno, da bo »Goriška statistična  regija po rezultatih osnovne projekcije od leta 2018 do 2038 izgubila 11,3 % prebivalstva, s čemer sodi poleg pomurske, koroške in zasavske med regije z najbolj negativnimi demografskimi razvojnimi trendi«. S staranjem prebivalstva so povezani številni izzivi, na nekatere smo skušali opozoriti tudi v obdobju trajanja projekta ASTAHG.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani stranje.si ter na uradni strani projekta ASTAHG Alpine Space.

Vsem sodelujočim v projektu se najlepše zahvaljujemo. Skupaj zmoremo več!


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno