Območna enota Nova Gorica

S pomočjo “energetske vadbe z elementi Mindfulness-a” do boljšega psihofizičnga počutja starejših tudi na odmaknjenih področjih alpskega sveta

Območna enota Nova Gorica

Zdravo staranje je proces, v katerem se povezujejo tako fizično, socialno kakor duševno zdravje . Vadba in vključenost v socialno okolje sta pomembna dejavnika skozi celoten življenjski cikel, v obdobju po upokojitvi pa še toliko bolj. Tega se na Posoškem razvojnem centru zelo dobro zavedajo.

Zadnje posodobljeno: 16.07.2021
Objavljeno: 16.07.2021

Posoški razvojni center, enota Ljudska univerza Tolmin v okviru različnih projektov izvaja programe namenjene izboljšanju psihofizičnega počutja. V okviru Večgeneracijskega centra Goriške že od leta 2017 izvaja brezplačni program “Vadba za izboljšanje psihofizičnega počutja starejših” z elementi Mindfulness-a (slo. čuječnost). Srečanja potekajo enkrat oz. dvakrat tedensko skozi celo leto. Vadba je primerna za vse starosti, zasnovana pa je tako, da s pomočjo vodenih gibov, usmerjene pozornosti in različnih dihalnih tehnik pripomore k boljšemu psihofizičnemu počutju udeležencev.

 

Foto: U. Čimžar, Ljudska univerza Tolmin, utrip udeleženk julij 2021

 

V okviru projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018/2022« pa razpisujejo  60 urni program Mindfulness – krepitev pozornosti in obvladovanje stresa (https://www.prc-lu.si/2021/06/22/mindfulness-krepitev-pozornosti-in-obvladovanje-stresa/) za zaposlene in brezposelne. Tudi ta je brezplačen in namenjen starejši populaciji. Prednost pri vključitvi imajo udeleženci, stari 45 let ali več, z največ srednješolsko izobrazbo. Program ponuja skupek vaj in orodij, s katerimi si lahko pomagamo pri premagovanju stresa tako na delovnem mestu kot tudi v domačem okolju. Sestavljen je iz predavanj, treninga, vodenih vaj, individualnega dela ter enodnevnega “odmika”.

Na spletni strani PRC-ja, enote Ljudske univerze so zapisali, “Mindfulness (sl. čuječnost) je koncept, ki nas opolnomoči, da v stresnih situacijah ostanemo mirni in zbrani. 30 letno znanstveno raziskovanje dokazuje, da poznavanje in vsakodnevna uporaba Mindfulness-a pomaga pri krepitvi psihofizičnega stanja, izboljšuje delovanje spomina in imunskega sistema, uravnava živčni sistem, umirja razpršeni um, zmanjšuje znake stresa, anksioznosti in še marsikaj.

Foto: D. Kravanja, zaključno srečanje – 60 urni program Mindfulness

 

Video je dostopen na naslednji povezavi.

V četrtek, 24. junija 2021, se je Andreja Mezinec, nacionalna promotorka zdravja na povabilo Posoškega razvojnega centra ter mag. Damijane Kravanja, izvajalke vadbe in programov Mindfulness, udeležila srečanja, ki se izvaja v okviru projekta Večgeneracijski center Goriške (VGC) in tako začutila utrip delovanja najbolj zaželenega in obiskanega programa med starejšo populacijo v Zgornjem Posočju. V program je vključenih cca. 45 udeleženk, v zadnjem letu pa so se pridružili tudi moški. Najstarejša udeleženka programa vadbe beleži več kot 90 let.

Pred pričetkom vadbe, ki je potekala v živo preko »Skype-a«, je Andreja Mezinec poklepetala z udeleženkami. Povratna informacija, ki jo je bila deležna je bila presenetljiva, saj so udeleženke izrazile veliko zadovoljstvo nad koristnostjo vadbe in pozitivnimi učinki, ki se kažejo na njihovem počutju. Udeleženke so izkazale  veliko željo po nadaljevanju programa vadbe, kajti projekt VGC se z letom 2021 zaključuje.

»Imam težave z rokami in program vadbe mi je v pomoč pri svoji bolezni. Naučene vaje delam tudi sama izven vodenega programa. Program vadbe mi zelo koristi«.

Spremenjene okoliščine, tudi epidemija korona virusa za vse nas pomeni okoliščine negotovosti, na katere ljudje pogosto odreagiramo s strahom, tesnobo in tudi jezo, kar so popolnoma normalni človeški odzivi in prav na te odzive lahko s pomočjo takšnih programov tudi vplivamo.

Preteklo leto je bilo zaznamovano z veliko ukrepi, tudi z ukrepom o vzdrževanju fizične distance, kar je programu onemogočalo izvedbo v živo zato so ga s pomočjo dodatnih izobraževanj (digitalno opismenjevanje starejših) pričeli izvajati preko brezplačnega spletnega družabnega omrežja, ki omogoča druženje in medsebojno komuniciranje.

Foto: A. Mezinec, utrinek iz srečanje pod vodstvom mag. Damijane Kravanja

 

Dostopnost do storitev, ki jih nudi okolje, pomembno vpliva na kakovost življenja prebivalstva gorskih podeželskih območij. Njihova razpoložljivost, kakovost,  prostorska  in  cenovna  dostopnost  pa so  ključnega pomena za ohranjanje prebivalstva na teh področjih, kot tudi za premagovanje socialne izključenosti, še posebej za starejše prebivalce.

»Imam zdravstvene težave, saj me je doletela kap. S pomočjo znanja, ki sem ga dobila na programu  sem svoje težave omilila že v bolnišnici. Ko pa sem na vadbi, se ne oziram na druge ampak sem se naučila, da se fokusiram nase. S pomočjo vnukinje, ki mi je pomagala vzpostaviti Skype povezavo, sem se pridružila skupini tudi v času epidemije Covid, preko On-line«. Jelka, občina Tolmin.

Ljudska univerza na Posoškem razvojnem centru je zaznala potrebo starejših in se hitro podal na pot raziskovanja, kako bi ljudem v času epidemije nekoliko olajšali stres in strah. Izvajanje programa/vadbe preko spletne aplikacije je bilo pozitivno sprejeto in je privabilo še več novih udeleženk iz še bolj oddaljenih krajev iz Zgornjega Posočja. Promocija programa je stekla sama, saj se je informacija širila kar od ust do ust. In ker v času Covid-a Posoški razvojni center ni bil več omejen s fizično učilnico, se je število vključenih na vadbo še povečalo. Na program so se vključevali ljudje iz še bolj odmaknjenih področij (bovške, kobariške, tolminske, baške grape itd ..). Srečevanje na vadbi je udeležencem med drugimi koristmi doprineslo tudi stik z zunanjim svetom, občutek povezanosti in varnosti.

»Bolezen me je prikrajšala za 6 mesecev vadbe. Moram priznati, da mi je zelo manjkala. Vesela sem, da sem se ponovno pridružila skupini. Lepo je, da se  dobivamo on-line, pogrešam pa program v živo, pa tudi samo druženje po zaključku«. Tina, občina Kobarid.

Na NIJZ-ju se zavedamo, da Covid-19 ni le pandemija, ima širše razsežnosti (sindemija), biološke (predvsem medicinsko usmerjene), socialne. Prav starejši, ranljive skupine so te razsežnosti najprej in najbolj občutili. Zato je pomembno, da razsežnosti prepoznamo. Zelo zaželena je aktivna promocija zdravja pri najbolj ranljivih skupinah in najboljša »reklama« je od ust do ust.

»Program bi priporočila vsem. Meni program pomeni veliko. Ko pride četrtek je to dan zame in vse ostale obveznosti morajo počakati«. Danica, obična Kobarid.

Skupaj z gospo Marico, ki pravi:  »S programom sem zelo zadovoljna, saj me sprošča, mi daje moč in energijo. Počutim se bolj v ravnovesju sama s seboj in svetom okoli sebe«, vas vse, ki vas zanima vabimo, da program preizkusite tudi sami (dostopno na naslednji povezavi). Prav je, da za svoje zdravje najprej poskrbimo sami!

Hvala mag. Damijani  Kravanja, izvajalki programov in Brigiti Bratina Peršin, vodji enote Ljudske univerze v Tolminu, da s pomočjo takih programov na Ljudski univerzi podpirate zdravje starejše populacije ter hvala vsem udeleženkam, da smo lahko ta dan preživeli skupaj in poklepetali. Uspešno druženje še naprej!

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno