Območna enota Nova Gorica

“Živa knjižnica” v Tolminu

Območna enota Nova Gorica

Festival duševnega zdravja Goriške 2022 smo sredi novembra zaključili v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu.

Zadnje posodobljeno: 02.12.2022
Objavljeno: 02.12.2022

Osrednji dogodek, t.i. “Živa knjižnica” je obiskovalcem ponudil enkratno priložnost srečanja z osebami s težavami v duševnem zdravju ali škodljivim pitjem alkohola. Taki posamezniki se v življenju pogosto soočajo s stigmatizacijo, zato je njihova izpostavljenost in pripravljenost deliti svojo osebno izkušnjo z obiskovalci knjižnice lahko zelo dragocena izkušnja za obe strani. Nenazadnje je zanimanje kot tudi številčna navzočnost publike potrdila potrebo družbe po odpiranju pogovora na temo duševnega zdravja.

Popoldan je zaokrožila okrogla miza na temo duševnega zdravja in alkoholne problematike v lokalnem okolju, na kateri so sodelovale: Patricija Kofol iz Centra za duševno zdravje odraslih Tolmin (CDZO), Janja Gruden Šavli iz tolminske enote Centra za socialno delo Severna Primorska (CSD), Teja Kumar in Nika Štulc Zornik, terapevtki v Klubu zdravljenih alkoholikov Tolmin (KZA) ter predstavnici območne enote NIJZ Nova Gorica Ana Peršič, sodelavka pri SOPA pristopu, in Andrejka Prijon, regijska koordinatorica za duševno zdravje.

V pogovoru so sodelujoče izpostavile dejavnosti, izkušnje in izzive, s katerimi se dnevno srečujejo pri svojem delu. Iz CDZO in KZA so poročale predvsem o izkušnjah z uporabniki ter rešitvah, ki jim v praksi pomagajo, da svoje programe izvajajo čim bolj optimalno in uporabniku prijazno. Izkazalo se je, da je zelo dobrodošlo preventivno delovanje, saj je zdravljenje (tako na področju duševnih motenj kot zasvojenosti od alkohola) za posameznika zelo naporno, dolgotrajno in brez zagotovil, da se bo zdravje povrnilo v celoti.

Zanimiv je bil tudi vpogled strokovne delavke iz CSD, ki opozarja, da jih ljudje dojemajo kot precej rigidno ustanovo, saj jih predvideni postopki in obrazci na videz oddaljujejo od uporabnika, hkrati pa predstavljajo ključen stik s sistemom. Prav zato je potrdila pomen delovanja drugih deležnikov na tem področju ter sodelovanja z njimi. Strokovni pogled na preventivno delovanje sta podali tudi sodelavki NIJZ, ki sta predstavili vsaka svoje področje: Andrejka Prijon duševno zdravje in Ana Peršič SOPA delavnice v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja, ki so novost v zdravstvenem sistemu in pomemben korak v preventivnem delovanju na področju tveganega in škodljivega pitja alkohola pri odraslih.

Za zdravje celotne družbe je pomembno več in bolj odprto naslavljati teme duševnega zdravja ter tveganega in škodljivega pitja alkohola, kar bo po eni strani zmanjšalo stigmo, po drugi strani pa opremilo širšo javnost s strokovno podprtimi informacijami (o škodljivosti pitja alkohola), zdravih alternativah in uporabnih virih pomoči. Šele opolnomočen posameznik bo lažje prepoznal znake tveganih vedenj in pravočasno poiskal pomoč, kar je temelj za dobro delovanje preventivnega sistema.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno