Program ZDAJ

Program ZDAJ

Preventivni program zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike

Ne spreglejte

Program ZDAJ

Ime programa: Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov – Program ZDAJ

Ciljna skupina: otroci in mladostniki

Spletna stran programa: https://zdaj.net/

 

Opis programa:

Danes ni več nobenega dvoma, da se temelji dolgoročnega zdravja posameznika pričnejo oblikovati že pred rojstvom in se nadgrajujejo v najzgodnejših letih življenja. Zato so kakovostni, z dokazi podprti presejalni in preventivni programi, programi promocije ter varovanja zdravja nosečnic, otrok, mladostnikov in študentov, ki so v največji možni meri prilagojeni potrebam uporabnic in uporabnikov, izjemnega pomena za krepitev zdravja populacije ter zmanjševanje neenakosti v zdravju. S posodobljenimi vsebinami in načinom izvajanja želimo vsem otrokom, mladostnicam in mladostnikom, njihovim staršem ter bodočim staršem zagotoviti dostop do kakovostnih preventivnih zdravstvenih storitev. S tem želimo prispevati k čim boljšemu zdravju danes za jutri. Temelj dobrega primarnega zdravstvenega varstva je preventivni program za dojenčke, predšolske otroke, šolarje, dijake in študente.

PROGRAM PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK IN MLADOSTNIKOV – PROGRAM ZDAJ – ZDRAVJE DANES ZA JUTRI

Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov ureja Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (v nadaljevanju Pravilnik), ki je bil sprejet leta 1998. V letu 2021 je bil s Pravilnikom o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, posodobljen del za področje preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in študentov. Strokovne podlage za spremembo Pravilnika so bile pripravljene v sklopu projekta Skupaj za zdravje in projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (z akronimom MoST). Tako se po novem preventivni program za otroke in mladostnike imenuje Program ZDAJ – Zdravje danes za jutri, ki vključuje otroke in mladostnike od rojstva do 19. leta starosti oz. do zaključka rednega izobraževanja ter študente. Programa ZDAJ upravlja NIJZ v skladu z usmeritvami Programskega sveta ter v sodelovanju z delovnimi skupinami in regijskimi odgovornimi zdravniki specialisti pediatrije.

Program ZDAJ povzema vseživljenjsko perspektivo – skrb za otroke in mladostnike, da bi zrasli v zdrave odrasle ljudi in razvili svoje potenciale. Program ZDAJ prinaša kar nekaj konkretnih izboljšav:

  • razvoj in nadgradnjo sodobnih preventivnih vsebin za otroke in mladostnike,
  • omogoča fleksibilnost pri razvijanju novih pristopov in obravnav ter povečuje odzivnost na aktualne zdravstvene potrebe otrok in mladostnikov
  • omogoča povezovanje vseh izvajalcev preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike na različnih ravneh v time, ki delujejo usklajeno in pristopajo sistematično k posamezniku in skupinam
  • izpostavlja pomen delovanja diplomiranih medicinskih sester, psihologov, dietetikov in v prihodnje tudi kineziologov na področju vzgoje za zdravje in obravnav za krepitev zdravja,
  • namenja posebno skrb nekaterim posebej ranljivim skupinam otrok in mladostnikov (osipniki, priseljeni otroci, šolajoči se v tujini in nekateri drugi)
  • ureja preventivno zdravstveno varstvo otrok registriranih športnikov in študentov.

Poleg navedenih aktivnosti za program ZDAJ načrtujemo razvoj modela upravljanja in spremljanja izvajanja ter vrednotenja, kar bo omogočilo, da Program ZDAJ deluje po modernih načelih preventivnih in presejalnih programov, sledi razvoju in vključuje učinkovite intervencije.

SPLETNO MESTO Z INFORMACIJAMI O PROGRAMU PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Spletna stran www.ZDAJ.net je spletna stran Programa preventivnega zdravstvenega varstva za otroke, mladostnike in študente, ki se imenuje Program ZDAJ – Zdravje danes za jutri. Spletna stran je namenjena otrokom, mladostnikom, študentom ter staršem ponuja vsebine in najnovejše smernice s področja telesne dejavnosti, prehrane, duševnega zdravja, cepljenja, varnosti in drugih vsebin s področja krepitve zdravega življenjskega sloga. Ena pomembnejših vsebin na spletni strani je tudi časovnica preventivnih aktivnosti, kjer si lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši pogledajo časovno razporeditev in vsebino preventivnih pregledov. Za vsebino te spletne strani je odgovoren Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki s pomočjo priznanih zdravstvenih in drugih strokovnjakov, obiskovalcem ponujajo kvalitetne in verodostojne informacije in napotke.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno