Programi

Program Ven za zdravje 3

Programi

Program Ven za zdravje je inovativen in celovit projekt, ki je zasnovan z namenom spodbujanja načrtovanja zelenih površin kot pomembnega prostorskega dejavnika telesne dejavnosti za zdravje.

Zadnje posodobljeno: 31.07.2023
Objavljeno: 31.07.2023

 

V letih 2023–2025 se izvaja že tretjič, in sicer pod naslovom Zelene površine za aktivni življenjski slog, zdrava mesta in občine – Ven za zdravje 3. Glavni cilji programa so ozaveščanje, informiranje ter izobraževanje tako občin kot regij glede pomena, možnosti in načinov zagotavljanja ustrezne preskrbljenosti z zelenimi površinami za redno telesno dejavnost prebivalcev kot načina življenja.

Program je namenjen več različnim ciljnim skupinam, tako prostorskim načrtovalcem in odločevalcem na občinah in regijah v Sloveniji kot tudi drugim občinskim službam in organizacijam v okviru lokalnih skupnosti, ki delujejo na področju javnega zdravja, zdravega okolja in telesne dejavnosti. V projektu pomembno vlogo igra tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) z Nacionalno koordinacijo zdravih mest. Slednji s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju javnega zdravja prispeva k razvoju strategij in smernic za načrtovanje zelenih površin, ki pozitivno vplivajo na izboljšanje zdravja prebivalstva.

Eden od glavnih ciljev projekta Ven za zdravje je namreč motivirati in spodbuditi ljudi k uporabi zelenih površin. Aktivno preživljanje časa na zelenih površinah lahko pozitivno vpliva na fizično in duševno zdravje, zmanjša stres in izboljša splošno dobro počutje. Program se izvaja v obliki predstavitev in izobraževanj, ki so namenjena prostorskim načrtovalcem ter občinskim in regionalnim službam. V okviru programa se bodo izvajale tudi svetovalnice za občine, namenjene strokovni podpori pri iskanju praktičnih rešitev različnih problemov in izzivov, s katerimi se srečujejo občine pri načrtovanju zelenih površin za telesno dejavnost in zdrav življenjski slog. Svetovalnice se bodo izvajale v letih 2014 in 2025. Na njih se bodo občine lahko prijavile prek javnega razpisa, ki bo predvidoma odprt v novembru 2023.

Projektni partnerji, ki sodelujejo pri izvajanju programa, vključujejo Urbanistični inštitut Republike Slovenije (vodilni partner), Skupnost občin Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod ODTIZ ter Inštitut za zdravje in okolje. Vsak od partnerjev prispeva svoje strokovno znanje in izkušnje, kar omogoča multidisciplinaren pristop k izvajanju programa.

Program Ven za zdravje sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, kar potrjuje njegovo pomembnost in vpliv na izboljšanje javnega zdravja v Sloveniji. Sofinanciranje se izvaja v okviru programov ministrstva: Varovanje in krepitev zdravja do leta 2025, področje A: Zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost za zdravje, ki so del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Več informacij najdete na spletni strani programa.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno