Publikacija

Mesečno poročilo o čakalnih dobah – 1. oktober 2019

  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 10. 2019 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 7 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 6 dni manj.
  • Tako pri prvih pregledih, kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, se je v primerjavi z enakim dnem preteklega leta, skupno število čakajočih povečalo. Pri pregledih za 10,5 %, pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 12,0 %.
  • Nad dopustno dolgo čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 10. 2019 čaka 34.394 oseb, kar pomeni 1.801, oziroma 5,5% čakajočih več, kot na isti dan preteklega leta in 1.270, oziroma 3,6% manj kot na prvi dan preteklega meseca.
  • Nad dopustno čakalno dobo  za 379 izbranih terapevtsko-diagnostičnih storitev na dan 1. 10. 2019 čaka 40.976, kar pomeni 1.066 oziroma 2,7% čakajočih več, kot na isti dan preteklega leta in 942, oziroma 2,2% manj, kot na isti dan preteklega meseca.
  • Največ vrst zdravstvenih storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kar velja tako za prve preglede, kot ostale terapevtsko-diagnostične postopke.
  • Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 71 % vseh čakajočih, kar je 1% več, kot na isti dan preteklega meseca. Pri ostalih zdravstvenih storitvah delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo znaša 51%, kar je 3% manj, kot isti dan preteklega meseca.
  • Na naboru 25 prvih pregledov izvajalci zdravstvenih storitev v 36% ponujajo točne termine, v 56% okvirne termine ter v 8% proste sprejeme brez čakalnih dob. Pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa na naboru 379 storitev izvajalci v 29% seznamov ponujajo točen termin v 63% okvirni termin ter v 8% prost sprejem brez čakalnih dob.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno