Publikacija

Navodila za izdelavo ocene tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemijskim in mikrobiološkim dejavnikom iz okolja z izbranimi poglavji in praktičnimi primeri I. del

Za učinkovite na dokazih temelječe ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje akutnih in kroničnih bolezni ter poškodb, ki lahko nastanejo kot posledica izpostavljenosti okoljskim dejavnikom, za omogočanje čim varnejšega bivanja v okolju in za zagotavljanje varne vode, živil in predmetov splošne rabe, je potrebno oceniti tveganje za zdravje zaradi okoljskih dejavnikov. Ocena tveganja je proces, s katerim ocenimo verjetnost za nastanek škodljivih posledic na zdravje pri znani oziroma predvideni izpostavljenosti nevarnostim iz širšega in ožjega fizičnega okolja. Nacionalni inštitut za javno zdravje je v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. L. RS 9/92 in 14/13), pristojen za izdelavo celovitih ocen tveganj za zdravje.
Z namenom poenotenja metodoloških pristopov na nacionalni ravni, izboljšanja kakovosti in demistifikaciji ocen tveganja smo pripravili navodila, kako pristopiti k ocenjevanju tveganja kemijskih in mikrobioloških okoljskih dejavnikov. Navodila so v prvi vrsti namenjena ocenjevalcem tveganja kemijskih in mikrobioloških dejavnikov iz fizičnega okolja. Za ustrezno upravljanje s tveganji je potrebna pravilna interpretacija ocen tveganja, ki je možna le ob dobrem razumevanju pomena kakor tudi procesa ocene tveganja. Zato so navodila namenjena tudi upravljalcem s tveganji z namenom, da se izboljša interpretacija ocen tveganja, upravljanje s tveganji in komunikacija tveganj.

Publikacije

Publikacije iz področja Humani biomonitoring

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno