Publikacija

Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji med mladostniki v času pandemije covida-19

Izšla je e-publikacija z izsledki raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC), izvedene v jeseni 2020, ki predstavlja ugotovitve o neenakostih v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji med mladostniki v času pandemije covida-19. Publikacija prinaša vpogled v stanje na področju doživljanja pandemije, zdravstvenih izidov, družine, šole, duševnega zdravja, življenjskega sloga, tveganih vedenj in uporabe interneta in digitalnih tehnologij med slovenskimi 14- in 17-letniki v obdobju prvega vala epidemije covida-19. Publikacija nam osvetljuje najranljivejše skupine mladostnikov v času pandemije glede na spol, razred, tip družine, zaposlenost staršev, subjektivno oceno blagostanja družine in kohezijsko regijo. Ugotovitve raziskave predstavljajo temelj za načrtovanje ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje in zmanjševanje neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanimi vedenji med slovenskimi mladostniki.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno