Publikacija

Priporočila za varno pripravo enostavnih jedi v igralnici vrtca

V vrtcu neposredno skrbijo za vsakodnevno prehrano otrok organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima (ZHR) in skupina zaposlenih v kuhinji vrtca. Vzgojiteljice v igralnicah izvajajo pedagoško vzgojni proces in omogočajo igro. Otroci se veliko naučijo iz izkušenj, zato je zelo priporočljivo vključiti tudi nekaj praktičnih pristopov promocije zdravega prehranjevanja in varnosti hrane ter uvajanja novosti s pripravljanjem in poskušanjem različnih jedi, največkrat v igralnici vrtca. Tu so zagotovo drugačni pogoji kot v kuhinji vrtca (prostor, usposobljenost osebja, pripomočki in postopki …), pa vendar so to zelo življenjske in pogoste situacije. Da bi tudi v teh pogojih vsi doživeli pozitivne izkušnje, smo v pomoč pripravili nekaj priporočil za zdravo in varno pripravo enostavnih jedi v igralnici vrtca. Priporočila so v prvi vrsti namenjena zaposlenim v vrtcu, predvsem vzgojiteljem ter organizatorjem prehrane in ZHR, seveda pa je zaželeno, da so z njimi seznanjeni tudi starši otrok. Priporočamo, da z otrokom doma nadgradijo znanje in vadijo veščine. Za dobro počutje in zdravje je pomembna zdrava prehrana. Zdravo prehrano opredeljuje več elementov, ki so pomembni kot posamezni in v kombinaciji z drugimi: varnost hrane/obroka, pestrost in kakovost obrokov ter režim prehranjevanja. Zdrava hrana je neposrečen izraz, ki ga je težko opredeliti, še najbližje pa je opisu varne in uravnotežene hrane iz skupin priporočenih živil pripravljenih na priporočen način ob upoštevanju načela pestrosti ponudbe.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno