Publikacija

Zdravstveno statistični letopis Gorenjska 2002

KAZALO I. UVOD II. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA GORENJSKEM III. PREBIVALSTVO GORENJSKE IV. VITALNA STATISTIKA V. ZAČASNA ZADRŽANOST Z DELA VI. ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO VARSTVO VII. ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA GORENJSKEM 1. SPLOŠNA MEDICINA 2. ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK 3. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKIH OTROK IN MLADINE 4. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA 5. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK IN MATERINSKA ŠOLA 6. PATRONAŽNO VARSTVO 7. REŠEVALNA SLUŽBA 8. AMBULANTNO SPECIALISTIČNE SLUŽBE 9. ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA 10. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno