Sistem zdravstvenega varstva

Sistem zdravstvenega varstva

Najnovejše

Članki

Podatki

Mesečni izvlečki iz Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov (RIZDDZ) – podatki o izvajalcih (pravnih osebah)

Za zunanje sodelavce in uporabnike pripravljamo mesečne izvlečke iz Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov - RIZDDZ. Izvlečki so v pripetih XLS datotekah. Podatki o izvajalcih (pravnih osebah) so objavljeni tudi na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v XML obliki.

Sistem zdravstvenega varstva

Objava zdravstvenih podatkov: OECD Health Statistics 2021

V začetku julija so bili uradno objavljeni novejši zdravstveni podatki v spletni bazi Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD Health Statistics 2021. V novembru so bili podatki dodatno posodobljeni.

Sistem zdravstvenega varstva

УКРАЇНА: ключова інформація

Ми хочемо усім, хто прибув до Словенії через настання надзвичайної ситуації у вашій країні, запропонувати найкращу можливу підтримку і надання відповідних, необхідних медичних послуг та максимально полегшити вашу інтеграцію в систему охорони здоров’я Словенії. Нижче ви можете знайти ключову інформацію про словенську систему охорони здоров’я та поради щодо хорошого фізичного та психічного стану здоров’я.

Sistem zdravstvenega varstva

Health care of persons from Ukraine

We would like to offer the best possible support to all of you who came to Slovenia due to the emergency situation in your country by providing appropriate health services and enabling you the easiest possible integration into the public health system. Below you can find key information about the Slovenian healthcare system and some advice for good physical and mental health.

Sistem zdravstvenega varstva

Zdravstveno varstvo oseb iz Ukrajine

Vsem, ki ste zaradi izrednih razmer v vaši državi prišli v Slovenijo, želimo ob prihodu ponuditi čim boljšo podporo pri zagotavljanju primernih zdravstvenih storitev ter omogočiti čim lažjo integracijo v sistem javnega zdravstva. Spodaj lahko najdete ključne informacije o slovenskem zdravstvenem sistemu in poiščete nasvete za dobro telesno in duševno zdravje.

Patronažno varstvo

Navodilo za izvedbo cepljenja pacientov z zmanjšano pokretnostjo na domu

Namen navodila je zagotoviti varno in enotno izvajanje cepljenja na domu z vključitvijo patronažne službe. Navodilo je namenjeno medicinskim sestram v patronažni dejavnosti, ki bodo cepljenje na domu izvajale, osebnim zdravnikom, ki presodijo, ali je pacient sposoben za cepljenje in izdajo delovni nalog ter osebju v ambulantah osebnih zdravnikov in cepilnih ambulantah, ki zagotavlja ostale […]

Patronažno varstvo

Navodilo za izvedbo cepljenja pacientov z zmanjšano pokretnostjo na domu proti covid – 19 z vključitvijo patronažne službe

Navodilo je namenjeno medicinskim sestram v patronažni dejavnosti, ki bodo cepljenje na domu izvajale, osebnim zdravnikom, ki presodijo, ali je pacient sposoben za cepljenje in izdajo delovni nalog ter osebju v cepilnih centrih, ki zagotavlja ostale podporne in koordinativne aktivnosti v skladu z navodilom. Tudi pri izvajanju cepljenja je zelo pomembno dobro medpoklicno sodelovanje vseh izvajalcev zdravstvenega varstva, ki je pogoj za celostno, na pacienta osredotočeno obravnavo.

Patronažno varstvo

Navodilo za izvajanje, beleženje in obračunavanje storitev v patronažnem varstvu

Navodilo za izvajanje, beleženje in obračunavanje storitev v patronažnem varstvu (Navodilo) je namenjeno dipl. m. s. v patronažni dejavnosti za izvajanje nadgrajenih preventivnih obravnav od 1. 1. 2021 dalje.

Patronažno varstvo

Patronažno varstvo

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki se izvaja na pacientovem domu, v zdravstvenem domu, lokalni skupnosti ali na terenu. Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu aktivno skrbi za zdravstveno stanje prebivalcev na svojem območju in jim pomaga v skrbi za njihovo zdravje in zdravje njihovih družin.

Sistem zdravstvenega varstva

Izid publikacije Prikaz porabe bolnišničnih zdravil v Sloveniji

Prvič je pred vami celostna publikacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o porabi zdravil v bolnišnicah v Sloveniji. NIJZ od samega začetka spremlja porabo ambulantno predpisanih zdravil, v letu 2018 pa je prvič poskusno pripravil kratko poročilo o zdravilih, predpisanih v bolnišnicah v letu 2017.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno