Sistem zdravstvenega varstva

Izid publikacije Prikaz porabe bolnišničnih zdravil v Sloveniji

Sistem zdravstvenega varstva

Zadnje posodobljeno: 09.01.2020
Objavljeno: 09.01.2020

Spremljanje in analizo podatkov o porabi zdravil skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva za nacionalne namene opravlja NIJZ kot neodvisna organizacija. Zbirki: NIJZ 64 – Evidenca porabe zdravil izdanih na recept, NIJZ 66 – Evidenca porabe zdravil v bolnišnicah.Podatke o predpisanih zdravilih v bolnišnicah v letu 2018 je NIJZ na podlagi prošnje pridobil direktno iz baz podatkov posameznih bolnišnic.Pričujoča analiza prvič prikazuje porabljena zdravila v bolnišnicah v letu 2018.Podatke je posredovalo 30 bolnišnic, od tega 26 javnih, tri javno financirane zasebne bolničnice: Diagnostični center Bled,  Kirurški sanatorij Rožna dolina, Medicor ter javni zdravstveni zavod Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna.Za celostno sliko porabe zdravil v bolnišnicah smo dodali tudi porabo dragih bolnišničnih zdravil (seznam B) ter porabo ampuliranih zdravil (seznam A) iz leta 2018, katere podatke nam je posredoval Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V Sloveniji za spremljanje predpisovanja zdravil uporabljamo Anatomsko – terapevtsko – kemijsko (ATC) klasifikacijo, porabo zdravil pa prikazujemo v številu definiranih dnevnih odmerkov (DDD) ter številu definiranih dnevnih odmerkov na 1000 prebivalcev na dan (DID) na petih nivojih ATC klasifikacije.Zato je NIJZ skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva podatke o porabi bolnišničnih zdravil pridobil direktno iz bolnišnic, za kar se jim seveda iskreno zahvaljujemo, saj so s tem prispevali k prvemu celostnemu pregledu porabe zdravil v Sloveniji.Publikacija Prikaz porabe bolnišničnih zdravil v Sloveniji je dosegljiva na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno