Duševno zdravje

10 korakov do boljše samopodobe

Duševno zdravje

Drugi komunikacijski pristop v programu To sem jaz se opira na izvajanje preventivnih delavnic z mladostniki v šolskem okolju ali širši skupnosti – po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe, avtorice psihologinje Alenke Tacol.

Zadnje posodobljeno: 24.09.2014
Objavljeno: 24.09.2014

Mladostnikom je v programu namenjen priročnik To sem jaz.

Samopodoba v našem življenju usmerja naše razmišljanje o sebi in svetu, čustvovanje in vedenje ter vpliva na odnose z drugimi. Učinkovita pripomočka za preventivno delo z mladino sta dva praktična priročnika. Prvi je namenjen strokovnjakom, ki delajo z mladimi (učiteljem, mladinskim delavcem, socialnim pedagogom, socialnim delavcem…), drugi priročnik pa je namenjen mladostnikom.

10 korakov do boljše samopodobe – 10 preventivnih delavnic za delo z mladino

1. korak: Spoštujem se in se sprejemam.
2. korak: Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi jih dosegel.
3. korak: Sodelujem z drugimi, jih sprejemam, imam prijatelje.
4. korak: Ne izogibam se problemom, poskušam jih reševati.
5. korak: Učim se spopadati s stresom.
6. korak: Izbiram pozitivne misli.
7. korak: Prevzemam odgovornost za svoje vedenje.
8. korak: Zavedam se, da sem edinstven in neponovljiv človek.
9. korak: Postavim se zase.
10. korak: Prepoznavam, sprejemam in izražam svoja čustva.

 

Osnovnošolski in srednješolski učitelji lahko pri preventivnem delu z razredom sledijo priročniku, ki vsebuje komplet desetih delavnic, usmerjenih v razvijanje dobre samopodobe in drugih gradnikov pozitivnega duševnega zdravja. Učiteljem in drugim strokovnim delavcem na področju dela z mladino daje strokovno utemeljene ideje, kako lahko mladostnike od 13. do 17. leta ustvarjalno podpremo pri oblikovanju zdrave osebnosti. Da bi delavnice v mladostnikih sprožile morebitne spremembe in bi lahko osmislili sami pri sebi nekatere nove možnosti, bi morali biti deležni vseh desetih delavnic. Program si torej zadaja cilj, da strokovni delavec izpelje celoten niz 10 delavnic v isti skupini oziroma razredu. Mladostniki se v skupini ali v razredu učijo kako sprejemati sebe in druge, kako asertivno nastopiti v odnosu z drugimi, kako razumeti svoja čustva, razvijati realen pogled na različne življenjske situacije in na aktivno reševanje problemov. Mladim posredujemo spoznanja o tem, kako lahko sami na različnih področjih življenja prevzemajo odgovornost zase. Ko postajajo aktivni, pridobivajo zaupanje vase in večjo osebnostno trdnost. Recenzentki priročnika sta prof. dr. Marina Tomori in doc. dr. Metka Kuhar.

Mladostnikom je v programu namenjen priročnik To sem jaz. Verjamem vase. V knjigi so nanje naslovljene vsebine o razvoju pozitivne in realne samopodobe, o dobrem osebnem počutju in vprašanjih pozitivnega duševnega zdravja. Besedilo je razdeljeno na 10 poglavij oziroma 10 korakov do boljše samopodobe, ki lahko mladim pomagajo povečati osebno moč in samospoštovanje, veščine za ravnanje s čustvi, odgovornost za vsakdanja dejanja in izražanje želja in potreb. Unikatno vrednost dajejo knjigi avtentični spletni dialogi med najstniki in strokovnjaki, izbrani iz baze 20.000 spletnih vprašanj. Tako je 10 poglavij podprtih s 100 avtentičnimi primeri najstniških vprašanj, na katera je odgovorilo 41 strokovnjakov. Po besedah recenzentke doc. dr. Metke Kuhar knjiga prinaša pristen pogled na težave sodobne mladine in predstavlja sistematičen in kakovosten pripomoček mladostnikom na poti odraščanja.

Organizirana skrb za samopodobo in razvoj socialnih spretnosti ima v skupnosti, še zlasti v šolskem prostoru, smiselno preventivno in kurativno vlogo. Tudi splet kot vir pomoči v zadnjem desetletju v Sloveniji dopolnjuje obstoječe klasične svetovalne storitve in služi kot priročen svetovalni instrument ter prostor za reševanje težav med odraščanjem.

Avtor in koordinator programa: NIJZ – OE CELJE, Ipavčeva 18, 3000 Celje

Izvajalci in podporniki programa so območne enote NIJZ, NIJZ OE Ljubljana, NIJZ OE Koper, NIJZ OE Kranj, NIJZ OE Maribor, NIJZ OE Murska Sobota, NIJZ OE Nova Gorica, NIJZ OE Novo mesto, NIJZ OE Ravne

Program podpira: Ministrstvo za zdravje RS

Povezave:

 

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno