Duševno zdravje

Kaj je duševno zdravje?

Duševno zdravje

Duševno zdravje omogoča posamezniku udejanjanje njegovih umskih in čustvenih zmožnosti ter mu omogoča, da najde in izpolni svojo vlogo v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju.

Zadnje posodobljeno: 04.03.2015
Objavljeno: 04.03.2015

Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot »stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost.« Duševne motnje spadajo med deset poglavitnih vzrokov oviranosti v vsakdanjem življenju, s hudimi družbenimi in gospodarskimi posledicami za posameznike, družine in skupnosti. Dokazana je povezava med duševnim zdravjem in revščino: revščina povečuje tveganje za duševne motnje. Družbeno in gospodarsko breme duševnih motenj je zelo veliko. Posledice duševnih bolezni namreč močno obremenjujejo družbene vire ter gospodarske, izobraževalne, socialne, zdravstvene, kazenske in sodne sisteme držav. Slabo duševno zdravje tako pomeni izgubo najmanj 3 – 4 odstotke bruto domačega proizvoda, po nekaterih ocenah pa še več. Svetovna zdravstvena organizacija, Evropska unija in posamezne države namenjajo promociji in varovanju duševnega zdravja vedno več pozornosti in sredstev.

 

Temeljni dokumenti:

Zakon o duševnem zdravju in podzakonske predpise najdete na naslednji povezavi
Predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja najdete na naslednji povezavi
Najpomembnejši strateški dokumenti EU za duševno zdravje:

Evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje najdete na naslednji povezavi.
Sklepe Sveta o Evropskem paktu za duševno zdravje in dobro počutje najdete na naslednji povezavi.
Raziskava:
Oceno tveganj za razvoj težav v duševnem zdravju prebivalcev Republike Slovenije najdete na naslednji povezavi.
Priročniki:

Kam in kako po pomoč v duševni stiski 2009 najdete na naslednji povezavi;
Kam in kako po pomoč v duševni stiski 2010 najdete na naslednji povezavi;
Kam in kako po pomoč v duševni stiski 2011 najdete na naslednji povezavi;
Kam in kako po pomoč v duševni stiski 2012 najdete na naslednji povezavi.
Smernice:

Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami najdete na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno