Duševno zdravje

Nova Centra za duševno zdravje v Domžalah in Kopru

Duševno zdravje

V sredo, 22. septembra 2021, sta se odprla dva nova centra za duševno zdravje. Center za duševno zdravje v Domžalah je namenjen otrokom in mladostnikom, Center za duševno zdravje v Kopru pa odraslim. Z odpiranjem novih centrov za duševno zdravje, tako otrok in mladostnikov kot odraslih, Program MIRA, Nacionalni program duševnega zdravja 2018-2028, zapolnjuje vrzel, ki je dolga leta vladala na področju skrbi za duševno zdravje v Sloveniji.

Zadnje posodobljeno: 28.09.2021
Objavljeno: 28.09.2021

Namen in vizija Programa MIRA je vsem prebivalcem Slovenije omogočiti čim lažji dostop do kakovostnih virov pomoči in jim zagotoviti pogoje za uresničevanje njihove pravice do najboljšega možnega duševnega in telesnega blagostanja, za razvoj in udejanjanje vseh njihovih potencialov v poklicnem, družbenem, zasebnem in družinskem življenju. V ta namen se do konca letošnjega leta načrtuje vzpostavitev 25-ih centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov (od skupaj načrtovanih 28) in 19 centrov za duševno zdravje odraslih (od skupaj načrtovanih 25).

V zadnjem času je opazen trend povečanja duševnih stisk otrok in mladostnikov, hkrati se v Sloveniji soočamo tudi s hudim pomanjkanjem strokovnjakov s področja duševnega zdravja. Mladi se soočajo z motnjami pozornosti, z motnjami hranjenja, z anksioznimi in depresivnimi motnjami, povečala se je zasvojenost z uporabo zaslonov in interneta, povečale so se težave na področju odvisnosti. Zgolj na Pediatrični kliniki v Ljubljani je bilo v letu 2020 zdravljenih skoraj 50 % več mladostnikov po poskusu samomora kot v letu prej.

Center za duševno zdravje v Domžalah je namenjen otrokom in mladostnikom iz občin Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin, Dol pri Ljubljani, Kamnik in Komenda. Obravnava v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov na Ljubljanski cesti 80 je multidisciplinarna in celostna, prilagaja se potrebam posameznega otroka oziroma mladostnika, kateremu nudijo pomoč in podporo strokovnjaki različnih strok: klinični psiholog, psiholog, logoped, specialni pedagog, delovni terapevt, socialni delavec in medicinska sestra. Ob prvem obisku opravi medicinska sestra uvodni pogovor s starši in na njegovi podlagi napoti otroka oziroma mladostnika k ustreznemu strokovnjaku znotraj Centra.

    

Prostori Centra za duševno zdravje za otroke in mladostnike v Domžalah, Foto: arhiv Programa MIRA

V Sloveniji se vsaka četrta družina sooča s svojcem, ki ima težave v duševnem zdravju. 6% ljudi se sooča z depresijo, enako število ljudi ima anksiozne motnje, do 10% ljudi ima težave zaradi stresnih motenj. Poleg tega obstajajo v Sloveniji tudi velike regionalne neenakosti v razporejenosti služb in v dostopnosti do pomoči.

Center za duševno zdravje odraslih v Kopru v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Zeleni park 2 v okviru Zdravstvenega doma Koper prinaša celostno obravnavo pomoči potrebnih. Poleg zdravnikov, specialistov psihiatrije, bodo storitve in pomoč nudili še klinični psiholog, psiholog, medicinske sestre, socialna delavka in delavna terapevtka.

Nove prostore v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Zeleni park 2 sta s slavnostnim prerezom traku namenu predala Aleš Bržan, župan Kopra in Igor Hrvatin, direktor Zdravstvenega doma Koper. Foto: arhiv Program MIRA

Nova Centra za duševno zdravje, otrok in mladostnikov v Domžalah in odraslih v Kopru, sta pomembna delčka v mozaiku izgradnje kakovostnega in odpornega sistema skrbi za duševno zdravje, s katerim si Program MIRA prizadeva prispevati k povečanju človeškega, socialnega in gospodarskega potenciala Slovenije.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno