Duševno zdravje

Program To sem jaz kot vodilni primer dobre prakse na ugledni predstavitvi v Londonu

Duševno zdravje

Preventivni program To sem jaz bo danes, 9. oktobra, predstavljen kot vodilni primer dobre prakse s področja duševnega zdravja v skupini za otroke in mladostnike v Londonu na uglednem strokovnem srečanju, ki se ga bodo udeležili strokovnjaki, politični odločevalci in posamezniki z izkušnjo duševnih težav iz 30 držav. Na dogodku Global Ministerial Mental Health Summit lahko prisostvujejo le vabljeni strokovnjaki. Program To sem jaz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je dobil posebno mesto na srečanju, ki bo mednarodno strokovno javnost povezovalo na področju angažirane skrbi za duševno zdravje. Na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer so program To sem jaz razvili in ga vodijo, se priložnosti veselijo, obenem pa napovedujejo nadaljnje razvojno delo v letih 2018-2019, ko je nadgradnjo programa na javnem razpisu podprlo Ministrstvo za zdravje. Zagotovo je vztrajnost celjske ekipe ena od kvalitet, ki ciljno gradi kontinuirano 17-letno delovanje programa za duševno zdravje mladih.

Zadnje posodobljeno: 09.10.2018
Objavljeno: 09.10.2018

Celjsko programsko ekipo bo v Londonu zastopala Petra Tratnjek, sociologinja, dolgoletna urednica spletne svetovalnice www.tosemjaz.net»Program To sem jaz ni muha enodnevnica, tudi enoletnica ne. Že od leta 2001, ko smo ga razvili, se mu posvečamo z vso strokovno pozornostjo, skrbnostjo, znanjem in inovativnostjo. Skoraj osemnajst let so mu zvesti tudi pedagoški delavci in kar je najpomembnejše, z nami je bilo že več generacij mladostnikov, ki so naša osrednja ciljna skupina. Zavedamo se, da je ob številnih ponudbah in možnosti izbire danes težko za dlje časa obdržati pozornost in sodelovanje ciljnih publik pri enem programu. Zato v programu To sem jaz redno merimo njegove učinke in ga nadgrajujemo, hkrati pa ohranjamo njegovo osnovno usmerjenost – podporo mladim pri soočanju z izzivi odraščanja. Dolgoletna zvestoba ciljne publike, pa tudi pozornost, ki jo program dosega doma in v tujini, nam krepijo prepričanje, da smo na pravi poti in nas podpirajo v vztrajanju,« je povedala prim. Nuša Konec Juričič, specialistka javnega zdravja, vodja področja za nenalezljive bolezni na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Program deluje v številnih slovenskih šolah po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe tako, da učitelji ali šolski svetovalni delavci v razredih izvedejo niz 10 preventivnih delavnic, v katerih lahko mladostniki pridobivajo socialne in čustvene veščine ter krepijo osebnostno čvrstost. Avtorica koncepta in priročnika 10 korakov do boljše samopodobe je psihologinja Alenka Tacol. Na leto pedagoški delavci osnovnih in srednjih šol izvedejo približno 1.000 preventivnih delavnic To sem jaz in vanje vsako leto vključijo kakšnih 10.000 učencev in dijakov. Kot poudarjajo na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, skrb za duševno zdravje mladih v slovenskih šolah ni sistemsko organizirana. Tudi v programu To sem jaz se v zadnjih letih soočajo z upadanjem obsega preventivnega dela, z upadanjem števila delavnic in izvajalcev, zainteresiranih za preventivno delo. Letošnje poletje so v programu zaključili obsežno raziskavo ugotavljanja učinkovitosti preventivnih delavnic, ki so jo izvedli v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva. Z evalvacijo so dokazali statistično značilen pozitiven vpliv preventivnih delavnic na razredno klimo, razvidno je tudi, da delavnice prispevajo k bolj stabilnemu vedenju učencev in njihovemu spopadanju z vsakdanjimi mladostniškimi problemi v medosebnih odnosih. V Sloveniji dobro znan del programa predstavlja dejavnost mladinske spletne svetovalnice www.tosemjaz.net, v kateri anonimnim mladostnikom odgovarjajo strokovnjaki – prostovoljci (psihologi, zdravniki in drugi strokovni delavci). V 17 letih so mladim odgovorili na več kot 42.000 vprašanj, povezanih s težavami odraščanja.

Celostno zastavljen program krepitve duševnega zdravja med mladimi so celjski strokovnjaki predstavili že na številnih mednarodnih konferencah in posvetih, je tudi prejemnik šestih domačih in mednarodnih nagrad za komunikacijsko in spletno odličnost. V letu 2018 so v okviru evropskega projekta EU Compass program To sem jaz uvrstili med devet izbranih primerov dobre prakse na področju duševnega zdravja in pristop iz Slovenije je dobil prostor v publikaciji Good Practices in Mental Health & Well-beingPo besedah Ksenije Lekić, vodje programa To sem jaz, se bodo v prihajajočem letu poglobili v posodabljanje in nadgradnjo priročnika za preventivno delo z razredom, ki bo izšel predvidoma spomladi 2019 in bo za pedagoške delavce brezplačen ter javno dostopen. Prihodnje leto se bodo usmerili v promocijo pristopa med pedagoškimi delavci in vzpostavljanje ugodnejših pogojev za delo na področju šolske preventivne prakse ter uresničevanje skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno