Prehrana

Analiza prehranske kakovosti osnovnošolskih malic po regijah v Sloveniji

Prehrana

Z opravljeno analizo smo želeli oceniti uspešnost implementacije v letu 2005 izdanih novih prehranskih smernic v vzgojno-izobraževalne ustanove.

Zadnje posodobljeno: 31.03.2010
Objavljeno: 31.03.2010

Ocenjevala se je prehranska kakovost osnovnošolskih malic, ki sodijo med šolske obroke z najpogostejšo udeležbo in se sofinancirajo iz nacionalnega programa Ministrstva za šolstvo in šport. V analizi je sodelovalo 126 naključno izbranih osnovnih šol, ki so posredovale jedilnike za maj 2006. Pri izvajanju naloge je sodelovalo vseh devet regijskih zavodov za zdravstveno varstvo ter Zavod RS za šolstvo. Prehransko kakovost malic smo primerjali glede na priporočila, ki jih podajajo nove prehranske smernice. Rezultate prehranske kakovosti malic smo prikazali glede ocenjene polnovrednosti sestave in pogostosti vključenosti posameznih živil ter glede na razlike po regijah.

Rezultati so pokazali relativno pogosto zastopanost zdravju nekoritnih živil, predvsem iz skupine mesnih izdelkov s homogeno strukturo, ki so pogosto nosilci skritih zdravju nenaklonjenih maščob in aditivov, ter iz skupine pekovskih in slaščičarskih izdelkov, ki imajo relativno višje deleže maščob in/ali sladkorja. Z vidika varovanja zdravja je spodbudno vključevanje sadja, saj je bilo to zastopano v skoraj polovici primerov pregledanih malic (43,6 %), medtem ko je vključenost zelenjave relativno redka. So pa bile zato razlike med malicami, ki so v različni meri vsebovale živila iz vseh priporočenih skupin živil, med šolami zelo velike. Splošna ugotovitev je, da so šolske malice slovenskih osnovnih šol v precejšnji meri kvalitetno ustrezno načrtovane. Nekatere šole bodo morale v prihodnje izboljšati ponudbo šolskih obrokov tako, da bodo obroki vseh šol po sestavi in kvaliteti med seboj čim bolj primerljivi, kar pa bo mogoče doseči le z doslednim uveljavljenjem sprejetih prehranskih smernic in praktikuma jedilnikov.

Celotno poročilo si lahko ogledate v priponki.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno