Prehrana

Poročilo o aktivnostih v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

Prehrana

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, vključila pa so se tudi ministrstva za zdravje, šolstvo in kmetijstvo ter druge organizacije.

Zadnje posodobljeno: 31.05.2013
Objavljeno: 31.05.2013

Namen projekta je, da se predstavi otrokom pomembnost zajtrka in uživanje kakovostne doma pridelane hrane ter predstavitev kmeta kot pridelovalca hrane in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane. Posredno je cilj projekt še tesneje povezati pomembne resorje in inštitucije pri skupnih aktivnostih ter zainteresirati ponudnike lokalno pridelane/predelane hrane ter šole in vrtce, da bi se med njimi vzpostavile kratke verige in s tem spodbudi lokalna trajnostna oskrba. Projekt ja tako dober povezovalni mehanizem več sistemov, ki skupaj delujejo v isto smer.

Dolgoročno se želi s projektom vplivati na izboljšanje prehranjevalnih navad, s poudarkom na rednem uživanju zajtrka, pogostejšem vključevanju lokalno pridelane hrane ter večjem vključevanju vzgojno-izobraževalnih vsebin v šolski kurikul, ki poudarjajo pomen kmetijstva in čebelarstva, pravilne in zdrave prehrane, živilske industrije, telesne dejavnosti za zdravje ter ohranjanje čistega okolja.

Delovna skupina na Inštitutu za varovanje zdravja RS spremlja projekt z vidika uporabnosti in učinkovitosti. Projekt se je v letu 2012 izvajal že drugič in je sovpadal z razglašenim dnevom slovenske hrane. Na ta dan so vrtci in šole organizirale otrokom zajtrk sestavljen izključno iz živil lokalnih pridelovalcev in predelovalcev. V projekt so bili vključeni vsi slovenski vrtci in osnovne šole, kar pomeni, da je bila s projektom zajeta celotna vrtčevska in osnovnošolska populacijo otrok.

Več o rezultatih vrednotenja projekta Tradicionalni slovenski zajtrk si lahko preberete v poročilu Tradicionalni slovenski zajtrk: Poročilo o nacionalnem projektu 2011.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno