Prehrana

Poziv gostinskim ponudnikom

Prehrana

Izpostavite višjo kakovost ponudbe s pridobitvijo simbola Prava izbira

Zadnje posodobljeno: 03.11.2021
Objavljeno: 03.11.2021

Kako se je porodila ideja za podeljevanje simbola Prava izbira?

Nedavne javnozdravstvene raziskave glede prehranskih navad odrasle populacije kažejo, da se vse več prehranjujemo izven doma v okviru gostinske ponudbe. Na to vrsto ponudbe praviloma nimamo vpliva, pa tudi o njeni kakovosti se ne moremo prepričati, saj gostinci poleg obveznega označevanja alergenov nimajo drugih obveznosti po označevanju in informiranju potrošnikov.

Prav tako država prehransko kakovost tovrstne ponudbe ne preverja. Danes v gostinski ponudbi prevladujejo cenovno dostopni obroki, ki so po sestavi in energijski vrednosti prehransko neugodni. Vsebujejo veliko maščob, soli in sladkorja ter s pogostim uživanjem ne prispevajo k uravnoteženi prehrani. Če želimo podpreti naše zdravje, je treba prehrano čim bolj prilagoditi našim potrebam, in sicer tako količinsko, kot tudi po sestavi in razmerju vsebovanih sestavin. Zato je eno od prednostnih področij nacionalnega programa Dober tek Slovenija izboljšanje ponudbe gostinske in turistične ponudbe, ki bo podpirala in krepila zdravje naših prebivalcev. S tem namenom si je država zadala cilj, da poveča ponudbo zdravih obrokov oziroma jedi v gostinstvu, ponujenih kot malica oziroma kosilo, s povečevanjem deleža kakovostnih lokalno in ekološko pridelanih živil.

Idejna zasnova simbola Prava izbira se je pričela leta 2006, ko je bil izdan tudi obsežen priročnik za kuharje z naslovom »Zdrava prehrana v gostinstvu«, nato se je ideja dviga kakovosti prehrane v gostinskih obratih razvijala skozi različne projekte (Zdrava ponudba v gostinstvu v letu 2008 ter Spodbujanje ponudbe zdravju koristne hrane v gostinstvu in turizmu v letu 2012) do programa Dober tek, študent!, ki poteka od leta 2020 dalje in znotraj katerega smo pripravili sodobna merila in posodobili pristop podeljevanja simbola Prava izbira v gostinstvu in turizmu. Merila se nanašajo na energijsko oz. količinsko primernost, uravnoteženost sestave, način priprave ter na izbrane surovine v obroku.

Zakaj sploh pridobiti simbol Prava izbira?

Pridobitev simbola zdravju koristnega obroka – Prava izbira pomeni priznanje obstoječi kakovosti gostinske ponudbe ali pa njen dvig in dodano vrednost v ponudbi novih menijev, pripravljenih po načelih zdravih obrokov. Verjamemo, da bo simbol omogočal tudi večjo prepoznavnost gostinskega obrata med njihovimi gosti.

Poleg tega simbol Prava izbira gostinskim ponudnikom pri razpisu za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane prinaša precejšnje število dodatnih razpisnih točk.

Kako pridobiti simbol Prava izbira?

Dokazilo o simbolu “Prava izbira” in s tem tudi možnost njegove uporabe prejme gostinski ponudnik, ki:

  • uspešno opravi usposabljanje o pripravi zdravju koristnih jedi (3 urna delavnica);
  • ima po prejemu simbola Prava izbira v dnevni ponudbi vsaj en obrok (kosilo), ki ustreza kriterijem zdravju koristne izbire

V ta namen mora gostinski ponudnik:

  • prijaviti se na prvo tako delavnico in
  • izpolniti vlogo za pridobitev simbola Prava izbira

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z usposabljanjem in  o pridobitvi vloge dobite na naslovu: kuhajmo_zdravo@nijz.si oz.  na telefonski številki: 02 530 21 26 (Gordana Toth, gordana.toth@nijz.si).

Kdo podeljuje simbol Prava izbira?

Simbol Prava izbira po opravljenem usposabljanju o pripravi zdravju koristnih obrokov ter na osnovi poslane vloge ter prejetih ocen podeljuje gostincu Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno