Izobraževanja

Začetno/osnovno izobraževanje za izvajalce dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD)

Izobraževanja

GZS/PTZ – Sekcija izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije in NIJZ organizirata Začetno/osnovno izobraževanje za izvajalce dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) v skladu s 4. Členom Pravilnika o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur.l.RS, št. 88/2000).

Predavanja in izpit v okviru izobraževanja bodo izvedeni po časovnem razporedu (program izobraževanja in informacije na naslednji povezavi), v učilnici E (medetaža), Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani.

Kotizacija in prijave:

  • Za udeležence iz podjetij, ki so člani Sekcije izvajalcev DDD pri GZS- Podjetniško trgovski zbornici znaša kotizacija 600,00 € (z vključenim DDV) na osebo.
  • Za udeležence iz podjetij, ki niso člani Sekcije izvajalcev DDD pri GZS- Podjetniško trgovski zbornici znaša kotizacija 1.100,00 € (z vključenim DDV) na osebo.

Prijave na tej povezavi, do srede, 10. maja 2023.

Odpoved udeležbe brez finančnih posledic je možna najkasneje do srede 10. maja 2023. V primeru, da prijavljeni udeleženci svoje prisotnosti (pisno / preko e-pošte) ne odpovedo v navedenem roku ali se izobraževanja ne udeležijo oz. ne pošljejo drugega udeleženca, bo zaračunan polni znesek kotizacije. V primeru, da se bo izobraževanja, namesto prvotno prijavljenega udeleženca udeležil drug udeleženec, to sporočite najkasneje do ponedeljka 12. maja 2023.

Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje do srede, 10. maja 2023 na poslovni račun GZS pri NLB št. SI56 0292 4001 7841 495, sklic SI00 2090 – 5038.

Udeleženci oddajo prijavo preko spletnega obrazca. Dokazilo o plačilu kotizacije, pošljite do vključno  srede, 10. 5. 2023 na e-naslov: ptz@gzs.si ali pošti na GZS/PTZ-Sekcija izvajalcev DDD, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih in izpitu, pisno gradivo, izdajo potrdila, kavo, vodo in rogljiček v odmoru ter kosilo. Udeležencem je omogočeno brezplačno parkiranje, do zasedbe parkirnih mest, v 1. kleti GZS oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razporeditve vsebin v okviru navedenih terminov ter odpovedi izobraževanja, v primeru premajhnega števila prijav. V primeru odpovedi izobraževanja zneske plačanih kotizacij prijaviteljem vrnemo.

Pred začetkom opravljanja izpita bodo morali udeleženci izkazati svojo istovetnost z veljavnim uradnim identifikacijskim dokumentom, opremljenim s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: ptz@gzs.si

 

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno