Mediji

Imenovan vršilec dolžnosti strokovnega direktorja NIJZ

Mediji

Zadnje posodobljeno: 15.06.2022
Objavljeno: 15.06.2022

Svet zavoda NIJZ je na seji, 15. 6. 2022 za vršilca dolžnosti strokovnega direktorja NIJZ imenoval prim. prof. dr. Ivana Eržena, ki bo funkcijo opravljal do imenovanja direktorja s polnim mandatom.

Naloge strokovnega direktorja zavoda so opredeljene v Sklepu o ustanovitvi:

  • predseduje strokovnemu svetu zavoda,
  • načrtuje, organizira in nadzira izvajanje strokovnega dela,
  • predlaga prioritete razvoja strokovne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti zavoda v skladu z razvojem teh dejavnosti in nacionalnim programom na področju javnega zdravja,
  • skrbi za strokovno povezovanje zavoda z drugimi zdravstvenimi zavodi v državi in tujimi ustanovami na področju javnega zdravja
  • izvršuje sklepe strokovnega sveta zavoda, sveta zavoda in ustanovitelja zavoda,
  • nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti dela in sprejema ukrepe ob njihovem neizpolnjevanju,
  • v primeru izgube zavoda sodeluje v postopku ugotavljanja strokovnih razlogov izgube in pri pripravi sanacijskega programa,
  • skrbi, predlaga in usklajuje strokovno izobraževanje in usposabljanje javnih delavcev zavoda.

Strokovni direktor zavoda svoje pristojnosti izvaja neposredno, posamezne naloge pa lahko s splošnim ali posamičnim pooblastilom prenese na druge delavce zavoda.

Prav tako je Svet zavoda obravnaval tudi odziv NIJZ na ugotovitve Računskega sodišča glede nepravilnosti in ukrepanja za odpravo teh nepravilnosti. Svetniki so potrdili odgovor za Računsko sodišče, v katerem NIJZ poroča o odpravi nepravilnosti glede kontrole pri koriščenju viška opravljenih ur dela in urejanja položajnega dodatka javnim uslužbencem.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno