Mediji

Izšla je publikacija Zdravje v Sloveniji

Mediji

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal publikacijo Zdravje v Sloveniji. Namen publikacije je, da bralcu ponudi hiter pregled različnih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva, prikaže primerjave z Evropsko unijo, ter ga hkrati napoti, da poišče več informacij na katerem od navedenih obsežnih portalov in publikacij.

Zadnje posodobljeno: 12.07.2021
Objavljeno: 12.07.2021

Zdravje je v večini sodobnih družb spoznano kot največja vrednota, saj je predpogoj za  povečanje  blaginje.  Nanj  vplivajo  številni  med  seboj  prepleteni  dejavniki,  tako  imenovane  determinante  zdravja.  Krepitev  in  varovanje  zdravja  posameznika  pa  zahteva celovit pogled in sodelovanje tako posameznika kakor celotne družbe.

Spremljanje informacij o zdravju populacije in uporabi zdravstvenega sistema se je v času epidemije covida-19 izkazalo za še bolj pomembno kot prej. Analize zdravja in zdravstvenega varstva so dandanes nujne, saj zagotavljajo dokaze, s pomočjo katerih lahko po eni strani načrtujemo ukrepe za krepitev in varovanje zdravja, po drugi strani pa ocenjujemo potrebe po zdravstvenih storitvah ter gradimo in načrtujemo sistem zdravstvenega varstva. Zdravje in uspešnost zdravstvenega sistema merimo s številnimi kazalniki, ki so mednarodno primerljivi, saj le geografsko in časovno primerljivi kakovostni kazalniki lahko nudijo ustrezno podlago za odločanje o zdravstvenih in socialnih politikah.

Sistem zdravstvenih informacij, ki črpa podatke iz rednih podatkovnih zbirk, ki jih upravljajo NIJZ, Onkološki inštitut, ZZZS, SURS, Klinika Golnik in mnoge druge institucije, nadalje iz nacionalnih raziskav, ki jih prav tako izvaja več institucij, je bil v letu 2019 ocenjen s strani Svetovne zdravstvene organizacije kot ustrezen, tako glede obsežnosti in celovitosti informacij, kot tudi kakovosti podatkov. S tem smo dobili potrditev, da naš sistem dosega mednarodne standarde obdelave in poročanja podatkov.

NIJZ je v zadnjem desetletju gradil sistem diseminacije zdravstvenih informacij, kjer posebej izpostavljamo ključne gradnike:

  • Podatkovni portal predstavlja enotno spletno mesto za podatke s področja zdravja in zdravstvenega varstva in s tem omogoča predvsem poenostavitev iskanja informacij in ponovno uporabo že objavljenih podatkov. Objavljeni podatki, so brezplačni in prosto dostopni vsem, dodane so tudi povezave do drugih organizacij, ki zbirajo podatke, vezane na zdravje in zdravstveno varstvo prebivalstva (npr. www.stat.si, www.slora.si ipd.).
  • Zdravstveni statistični letopis Slovenije je obsežna publikacija, ki prikazuje informacije o zdravstvenem stanju prebivalstva, zdravstvenem sistemu, financiranju zdravstva in pomenu okolja pri vplivu na zdravje prebivalcev v najširšem pomenu. Začetki publikacije segajo v leto 1965, v letu 2013 pa je bila temeljito prenovljena in posodobljena.
  • Zdravje v občini je portal, namenjen lokalnim odločevalcem. Na portalu lahko najdemo zdravstvene kazalnike na ravni občin ter nekatere povezane informacije, npr. tematske karte, tematski članki itd.
  • Interaktivni prikazi aktualnih podatkov o covidu-19 in cepljenju proti covidu-19.

Publikacija je dostopna na naslednji povezavi.

Angleška verzija je dostopna tukaj.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno