Mediji

NIJZ je poslal odgovor Informacijski pooblaščenki glede uporabe aplikacije za preverjanje PCT pogojev

Mediji

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) je včeraj posredoval odgovor Informacijski pooblaščenki v zvezi z uporabo aplikacije za preverjanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Naj poudarimo, da je aplikacija zelo pomembno orodje pri obvladovanju epidemije in je zelo pomembno, da se njena uporaba čim prej implementira v vsakodnevno prakso, saj bomo s tem lahko pomembno prispevali z omejevanju epidemije in naraščajočega števila okuženih z virusom SARS-CoV-2, saj se nam situacija slabša iz dneva v dan. V jesenskem času namreč lahko pričakujemo izrazit porast števila okuženih, pri čemer nam bo aplikacija za preverjanje pravila PCT eno od ključnih orodij.

Zadnje posodobljeno: 05.08.2021
Objavljeno: 05.08.2021

NIJZ je v odgovoru Informacijski pooblaščenki pojasnil, na kakšen način deluje aplikacija za preverjanje izpolnjevanje pogojev PCT. Pri tem smo poudarili, da aplikacija za preverjanje PCT pogojev deluje po principu branja QR kode in preverjanju statusa QR kode glede izdajatelja EU DCP potrdila ter preverja del vsebine potrdila (ali izpolnjuje pogoje ali ne). Aplikacija se ne povezuje z nobeno zbirko osebnih podatkov (kar je bila izpostavljena skrb Informacijske pooblaščenke), ampak le s centralnim strežnikom, ki hrani javne ključe držav, ki izdajajo DCP potrdila, in strežnikom, ki hrani pravila za preverjanje teh potrdil. Aplikacija po izvedenem branju QR kode ne shranjuje nobenih osebnih ali zdravstvenih podatkov o potrdilu, prav tako teh podatkov v procesu branja ne prikaže uporabniku aplikacije. Na ekranu se namreč izpiše le ali EU DCP izpolnjuje pogoje ali ne. Če jih izpolnjuje, se izpiše Veljavno (zeleno), sicer pa Neveljavno (rdeče).

NIJZ zgolj omogoča posameznikom, da generirajo EU DCP s pripadajočo QR kodo. QR kode na EU DCP služi kot zanesljiv dokaz, da je EU DCP izdala ustrezna institucija, hkrati pa je v kodi tudi zapis podatkov, ki so sicer berljivo izpisani na EU DCP. Aplikacija za preverjanje QR kode pa je tako zgolj bralnik podatkov, ki so v QR kodi zapisani, hkrati pa preverja nacionalna pravila v zvezi s PCT pogoji (koliko časa je veljaven test, koliko časa mora poteči od zadnjega cepljenja, da je zaščita dosežena oziroma koliko časa se šteje, da je oseba, ki je prebolela covid-19 zaščitena pred ponovnim obolenjem), da preverjanje izpolnjevanja nacionalnih pravil lahko poteka hitro in ne povzroča počasnejše pretočnosti oseb pri postopkih preverjanja.

To QR kodo je mogoče brati z različnimi aplikacijami, ki bi jih lahko razvil NIJZ ali druge institucije. V konkretnem primeru aplikacija, ki jo je razvil NIJZ, omogoča branje QR kod iz EU DCP, predstavlja zgolj orodje, ki olajša preverjanje, ali posameznik ima veljavno EU DCP potrdilo. Enako se za branje EU DCP lahko uporabi tudi aplikacije drugih držav članic EU, v kolikor želi posameznik preveriti, ali se bo EU DCP, izdan s strani Slovenije, pravilno prikazoval in bo štel za veljavnega v državi članici EU. Od točke, ko posameznik pridobi EU DCP, je v njegovi moči, da EU DCP uporabi oziroma predloži fizični ali pravni osebi, na uporabo EU DCP NIJZ tako nima vpliva.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno