Mediji

Občina Logatec je prejela naziv Občina zdravja 2022

Mediji

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju z Zlatim kamnom, vodilnim slovenskim portalom za spremljanje razvoja občin, že tretje leto zapored podelil priznanje Občina zdravja. Med nominirane občine so se poleg občine Logatec uvrstile občine Šentjur, Kanal ob Soči, Koper, Radovljica, Starše, Črenšovci, Mokronog-Trebelno in Ravne na Koroškem. Vse izbrane občine naredile veliko na področju zdravja svojih prebivalcev, zato je bil izbor občine zdravja za strokovno komisijo še posebej težak.

Zadnje posodobljeno: 17.03.2022
Objavljeno: 17.03.2022

Odlike letošnje Občine zdravja je izpostavil vodja strokovne komisije za izbor Občine zdravja, Radivoje Pribaković Brinovec, dr. med., spec., predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ: “Občina Logatec sodi med srednje velike slovenske občine. V demografskem smislu je povprečna starost njenih prebivalcev za 3 leta nižja od slovenskega povprečja, občina pa beleži pozitiven naravni in selitveni prirast. Delež delovno aktivnega prebivalstva je nadpovprečen.” ter dodal: “Zagotavljanje kakovostnega življenja, skrb za družbeno povezanost, spodbujanje prostovoljstva in večje vključenosti občanov v Logatcu udejanjajo s konkretnimi in smiselno izbranimi ter usmerjenimi projekti. Logatec odlikuje tudi skrb za zdravo okolje. Vrednosti ključnih kazalnikov zdravja so se v zadnjih letih nenehno izboljševale, med njimi izpostavljamo telesni fitnes otrok in delež prekomerno prehranjenih otrok ter umrljivost zaradi raka. V razvojnih programih in projektih v Logatcu dajejo prednost načelu zdravja v vseh politikah, kar se odraža v občinskih razvojnih strategijah. Občina sodi med tiste, ki širšim vsebinam zdravja namenja enega večjih proračunskih deležev.”

Vrednosti ključnih kazalnikov zdravja so se v zadnjih letih nenehno izboljševale, med njimi izpostavljamo predvsem izboljšan telesni fitnes otrok in znižan delež prekomerno prehranjenih otrok. Po samooceni dobrega zdravja pa Logatec sodi v vrh slovenskih občin.

V občini Logatec se zavedajo, da k dobremu zdravju in počutju poleg fizičnih in ekoloških, v veliki meri prispevajo tudi socialne značilnosti lokalnega okolja – infrastrukturna urejenost, sprejetost in povezanost prebivalcev ter okoljsko in ekonomsko trajnostna družbena skupnost. Zato v razvojnih programih in projektih v Logatcu dajejo prednost načelu zdravja v vseh politikah, kar se odraža v občinskih razvojnih strategijah. Občina sodi med tiste, ki širšim vsebinam zdravja namenja enega večjih proračunskih deležev. S svojimi ukrepi si občina prizadeva za sofinanciranje dejavnosti na področju humanitarnih programov, projektov za starejše in mlade, kulture, turizma, športa in drugih dejavnosti, kar krepi zadovoljstvo občanov in omogoča širitev, medsebojno sodelovanje ter povezovanje društev, posameznikov in podjetij, ki pripomorejo k zdravemu načinu življenja. Več o kazalnikih zdravja v občini Logatec najdete na naslednji povezavi.

Foto utrinke s konference lahko najdete na naslednji povezavi.

Več o postopku izbora Občine zdravja in zmagovalcih iz prejšnjih let lahko preberete tukaj in tukaj.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno