Mediji

Občina zdravja 2020 – Katere lokalne skupnosti naredijo največ za zdravje svojih prebivalcev

Mediji

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v projektu »Zdravje v občini« že več let spremljamo različne kazalnike zdravja za vsako od 212 slovenskih občin. Enkrat letno pripravimo publikacije za vsako posamezno občino, saj se zavedamo pomena lokalnega okolja za zdravje prebivalcev in želimo odločevalce na lokalni ravni spodbuditi k večji aktivnosti na področju zdravja. Zdravje namreč sodi med najpomembnejše prvine kakovosti življenja v nekem okolju. Tega se zavedajo tudi v vodilnem slovenskem projektu za spremljanje razvoja na lokalni ravni Zlati kamen, s katerim NIJZ sodeluje od leta 2018. V letošnjem letu bosta NIJZ in Zlati kamen prvič podelila nagrado Občina zdravja za občino, ki je prepoznala zdravje kot pomembno vrednoto in je v preteklem letu izstopala po aktivnostih za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 12.02.2020
Objavljeno: 12.02.2020

Občina zdravja ni občina, ki ima najbolj zdrave občane

Zdravje je človekova največja vrednota. Je temelj razvoja in blagostanja posameznika in celotne družbe. Nastaja tam, kjer ljudje živijo in delajo, kjer se družijo in preživljajo prosti čas. Odgovornost za zdravje zato ni samo stvar vsakega posameznika in nacionalne politike, ampak v veliki meri tudi odgovornost odločevalcev na lokalni ravni. S to akcijo ne želimo zgolj nagraditi občine, kjer so občani najbolj zdravi, saj je zdravje posledica mnogih dejavnikov. Z novo nagrado Občina zdravja želimo spodbujati lokalne skupnosti prav v vsaki slovenski občini k aktivnemu odnosu do zdravja prebivalcev ter odkrivati in širiti najboljše prakse s tega področja.

 

Izbrali smo občino, ki je za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev, naredila največ

Izbor Občine zdravja poteka po vnaprej določenih kriterijih. Med njimi je poleg zdravstvenih kazalnikov Zdravja v občini ključna zainteresiranost in aktivnost občine za izboljšanje zdravja svojih prebivalcev. Pri tem smo upoštevali določene dejavnosti (občinska strategija in akcijski načrt za zdravje, delovanje lokalne skupine za zdravje, vključenost v projekte in druge aktivnosti, povezane z zdravjem) ter podatke o deležu občinskega proračuna, namenjenega področju zdravja v najširšem pomenu besede. Vsaka izmed devetih območnih enot NIJZ je nato izmed občin v svoji zdravstveni regiji izbrala po eno regijsko finalistko, izmed teh pa je nato strokovna komisija izbrala zmagovalno občino. Strokovna komisija za izbor Občine zdravja je neodvisno strokovno telo, ki vključuje predstavnike NIJZ, Ministrstva za zdravje, Onkološkega inštituta Ljubljana, Urada za makroekonomske analize in razvoj ter Zlatega kamna.

 

Občina zdravja 2020 je Občina Tolmin

Na konferenci Zlati kamen 2020, ki se je odvijala 11. februarja v Ljubljani, je nagrado Občina zdravja za leto 2020 prejela Občina Tolmin.

Občina Tolmin uresničuje Razvojni program 2013-2020, v katerem se je zavezala k ohranitvi mreže javne zdravstvene službe z različnimi ukrepi, med drugim tudi z Regijsko štipendijsko shemo, namenjeno zagotavljanju zadostnega števila zdravstvenih delavcev v občini. Skrb za zdravje v Tolminu razumejo celovito, z ukrepi, ki povezujejo različne službe in dejavnosti.

Občina Tolmin je ena izmed občin, ki staršem prispeva pomoč ob rojstvu otroka. S sprejetjem programa za mlade, ki je nastal v participativnem procesu mladih in občine, je občina začrtala srednjeročno strategijo ter za to prejela tudi certifikat Mladim prijazna občina. Poleg Mladinskega centra je v občini začel delovati tudi Center za otroke Mala hiša. V Tolminu podpirajo preventivne programe Centra za socialno delo, kot so Prostovoljno delo mladih, Delo z rejenci in nadomestnimi družinami, Program TOM telefon, Program Uživaj dan in ne bodi sam, Aktivna starost – sožitje generacij. Posebej izpostavljamo sofinanciranje programa pomoči na domu, ki ga izvaja Center za socialno delo, ter programa družinskega pomočnika. Občina preko neprofitnih najemnin in subvencioniranja tržnih najemnin pomaga socialno šibkejšim, skrbi tudi za boljšo mobilnost starejših. Skrb za starejše se kaže tudi v podpori nevladnim organizacijam. V Tolminu se zavedajo problematike zasvojenosti. Med drugim na njenem območju že leta deluje terapevtska skupnost Srečanje. Občina skrbno investira v zdravstveni dom, ki pokriva obsežno območje v Zgornjem Posočju, ter v športno infrastrukturo, namenjeno širokemu krogu uporabnikov.

Časovni trendi kazalnikov Zdravje v občini se izboljšujejo. Med kazalniki, ki so na območju občine Tolmin boljši od slovenskega povprečja so rezultati telesnega fitnesa otrok, prekomerne prehranjenosti otrok, visoka je odzivnost v preventivne programe, pozitiven je kazalnik prejemnikov zdravil (sladkorna bolezen, povišan krvni tlak), zmanjšujejo se novi primeri raka in umrljivost zaradi vseh vrst raka, izboljšujeta se kazalnik poškodovanosti v transportnih nezgodah in prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji, zaznan je tudi trend padanja kazalnika zlomi kolka pri starejših prebivalcih in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, v primerjavi s slovenskim povprečjem je nižja tudi bolniška odsotnost.

Ostale regijske finalistke so bile občine Ljutomer, Ptuj, Črna na Koroškem, Velenje, Mokronog-Trebelno, Kočevje, Jesenice in Pivka.

Več o dogodku na naslednji povezavi.

Vse dosedanje publikacije Zdravje v občini so dostopne prek spletne aplikacije obcine.nijz.si. V mesecu aprilu bodo na voljo posodobljene in dopolnjene publikacije za leto 2020 z novimi javnozdravstvenimi vsebinami.

 

Fotografija: Miško Kranjec 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno