Mediji

Občina zdravja 2021

Mediji

Občina Žiri je na podelitvi Zlati kamen 12. februarja 2021 prejela laskavi naslov Občina zdravja 2021.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 22.02.2021
Objavljeno: 22.02.2021

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju z Zlatim kamnom, vodilnim slovenskim portalom za spremljanje razvoja občin, že drugo leto zapored podelil priznanje Občina zdravja. Več o postopku izbora in lanskoletnem zmagovalcu lahko preberete tukaj.

Odlike letošnje Občine zdravja je izpostavila prim. Alenka Hafner dr. med. spec, predstojnica OE Kranj, NIJZ.

Občina Žiri, ki je sicer na obrobju gorenjske regije in na videz odrezana od pomembnih cestnih povezav, je bila v zadnjem obdobju (2018/19) najbolj razvita gorenjska občina. Ne izstopa samo po razvitosti, beleži tudi odlične rezultate na področju zdravja prebivalcev. Otroci in mladostniki te občine so v slovenskem prostoru najbolj gibalno učinkoviti, med njimi je tudi najmanj prekomerno hranjenih. Vzgoja za zdrav življenjski slog v obdobju otroka in mladostnika je seveda najbolj racionalna in smiselna, saj pomeni vlaganje v zdravo odraslost. K temu Občina Žiri kot plačnik zdravstvene športne vzgoje v osnovni šoli pomembno prispeva. Da tudi starši otrok in mladostnikov ter drugi odrasli v Žireh dobro skrbijo za svoje zdravje, nam nakazujejo dobri kazalniki na področju prehranjenosti odraslih in pa zelo dober odziv na Žirfit – testiranje telesnih zmogljivosti odraslih prebivalcev. Da je skrb za zdravje Žirovcem blizu, lahko opazimo tudi v odlični odzivnosti v presejalne programe na področju raka, ki je precej nad slovenskim povprečjem in tudi nad ciljno 70 % vrednostjo.

Občina prepoznava zdravje kot pomemben dejavnik za razvoj in napredek, zato to področje vključuje v občinsko razvojno strategijo, začrtane aktivnosti spremlja in evalvira. Skrbi za dobro dostopnost do zdravstvenega varstva, prebivalci imajo na voljo tri zdravnike družinske medicine, pediatra, pa tudi psihiatra. Občina ima celostno prometno strategijo, poudarek daje trajnostni mobilnosti in osveščanju najmlajših o pomenu lokalne samooskrbe. Posebne skrbi so deležne ranljive skupine prebivalcev, še zlasti otroci s posebnimi potrebami. Žiri so starosti prijazna občina, za preprečevanje in zmanjševanje zasvojenosti pa je v letu 2020 ustanovila LAS za zdravje. Več o kazalnikih zdravja v občini Žiri najdete na tej povezavi.

Med nominirane občine iz ostalih zdravstvenih regij so se uvrstile občine Šentjur, Brda, Postojna, Dobrova – Polhov Gradec, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona, Semič in Mislinja. Bolj podrobne podatke o kazalnikih zdravja v slovenskih občinah najdete tukaj.

Več o podelitvi nagrad Zlatega kamna na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno