Mediji

Pojasnilo v zvezi z dopisom prebivalcem starejšim od 50 let, ki smo jih pozvali k cepljenju

Mediji

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zaradi epidemiološke situacije v dogovoru s cepilnimi centri in Ministrstvom za zdravje pripravil poziv k cepljenju osebam nad 50 let, za katere je še posebej pomembo, da so v čim večji meri zaščiteni.

Zadnje posodobljeno: 13.08.2021
Objavljeno: 13.08.2021

Ena od možnosti za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19 je zagotoviti precepljenost zadostnega števila populacije. Ministrstvo za zdravje in cepilni centri so se dogovorili, da bi bilo smiselno povabiti vse prebivalce starejše od 50 let (ker spadajo v skupino z večjim tveganjem za težji potek bolezni), ki še niso bili cepljeni, s pisnim vabilom na cepljenje v cepilne centre ali mobilne cepilne enote. V ta namen je Ministrstvo za zdravje zaprosilo NIJZ, da izvede vabljenje navedenih pacientov, z namenom enotnega in celovitega pristopa, ki ne obremenjuje posameznih cepilnih centrov. Podatke o pacientih, ki še niso bili cepljeni in njihove kontaktne podatke, smo pridobili iz zbirke Centralni register podatkov o pacientih (CRPP). 14. b člen Zakona o zbirkah s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) namreč določa, da »kontaktne podatke pacienta iz CRPP lahko izvajalci in NIJZ uporabijo za obveščanje pacienta o spremembah podatkov v CRPP in drugih zbirkah eZdravja, posredovanje ključev za elektronsko identifikacijo pacienta, izvedbo stikov s pacientom pred načrtovano zdravstveno storitvijo, posredovanje informacij in navodil v povezavi z načrtovano zdravstveno storitvijo, vabilo pacienta na izvedbo zdravstvene storitve, izvajanje zdravstvene storitve na daljavo ter spremljanje izkušenj pacienta in izidov zdravstvene obravnave po izvedbi zdravstvene storitve, pri čemer je treba upoštevati predpise s področja varstva osebnih podatkov glede tehničnih ukrepov za zagotavljanje varnosti podatkov pri komunikaciji.«

4. odstavek 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ob upoštevanju določenih omejitev dopušča možnost obdelave osebnih podatkov za druge namene, kakor je tisti zaradi katerih so bili zbrani. V tem primeru gre zgolj za pošiljanje vabil osebam, ki še niso bile cepljene, zaradi zaščite življenjskih interesov posameznika oziroma javnega interesa. NIJZ ocenjuje, da bi uporabo osebnih podatkov iz zbirke CRPP za namen pošiljanja vabil lahko utemeljil 1d in 1e 6. člena GDPR oziroma točko 2i 9. člena GDPR.

Ob tem dodajamo, da so vabilo na cepljenje prejeli tudi starejši od 50 let, ki so se cepili v tujini, saj niso zavedeni v naših sistemih cepljenja.

Pandemija covida-19 je korenito spremenila naša življenja in cepljenje je v tem trenutku najbolj učinkovit ukrep za njeno uspešno zajezitev. Cepljenje predstavlja najboljšo zaščito pred covidom-19 ter težavami, tveganji in posledicami, ki jih bolezen prinaša. S cepljenjem pa bo vsak izmed nas prispeval ne le k zaščiti sebe in drugih, temveč tudi k rešitvi izjemno velikega problema, ki že predolgo hromi naša življenja.

V prihajajočih mesecih lahko ponovno pričakujemo intenzivnejše kroženje virusa SARS-CoV-2 med populacijo, predvsem bolj nalezljive različice delta, zato je odločitev za cepljenje proti covidu-19 izjemno pomembna.

Z virusom se lahko okuži vsak, bolezen covid-19 pa je še zlasti tvegana pri nekaterih skupinah prebivalstva, med katere spadajo tudi starejši od 50 let.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno