Moje okolje

Električna in magnetna polja (EMP) v človekovem telesu

Moje okolje

Znanstveno je potrjeno, da električna in magnetna polja (EMP) v človekovem telesu povzročajo nastanek polj in tokov ter, pri dovolj visoki jakosti in v odvisnosti od jakosti in frekvenčnega območja, vrsto učinkov, na primer stimulacijo vzdražnih tkiv (živci, mišice, žleze) in segrevanje notranjosti telesa. Zato ostaja odprto vprašanje, ali lahko izpostavljenosti EMP, ki jih ustvarjajo električni sistemi in naprave (daljnovodi, transformatorske postaje, gospodinjski aparati, mobilni telefoni in bazne postaje, …) predstavljajo povečano tveganje za pojav določenih vrst raka, sprememb v obnašanju, izgube spomina, Parkinsonove in Alzheimerjeve bolezni ter številnih drugih bolezni.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 30.11.2022
Objavljeno: 30.11.2022

Strah pred EMP, nezaupanje v institucije, predvsem pa slaba informiranost ter zavajanje javnosti s strani nekaterih političnih in deklarativno okoljevarstveno usmerjenih interesnih skupin pa dodatno botrujejo odklonilnim stališčem do umeščanja naprav in sistemov v okolje, ki so vir EMP.

Fakulteta za elektrotehniko, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Onkološki inštitut, Inštitut Prospex in Inštitut za neionizirna sevanja so združili moči ter pripravili vsebine, s katerimi želijo posredovati tekoča znanstvena spoznanja in rezultate odmevnih domačih in tujih raziskav o vplivih različnih tehnologij na zdravje ljudi in okolje najširši javnosti v njej razumljivi obliki. Vse vsebine so skrbno izbrane, usklajene s stališči ključnih mednarodnih organizacij in sledijo prevladujočemu znanstvenemu mnenju glede možnih vplivov EMP na okolje in zdravje ljudi.

Vsebine so na voljo na www.inis.si.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno